Zipnet nieuws

Blog: Ga antibioticaresistentie tegen – ook in het verpleeghuis

17 november 2016
 
Basishygiëne, infectiepreventie en het terugdringen van antibioticaresistentie hebben binnen verpleeghuizen niet altijd die urgentie, die het zou moeten hebben. De aandacht voor huiselijkheid en welzijn lijkt in tegenspraak met zorgvuldig medisch handelen voor bewoners door professionals.
Eliane Thewessen, bestuurder van AxionContinu en Cees Hertogh, hoogleraar aan VUmc, pleiten voor meer waakzaamheid om (verdere) toename van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) tegen te gaan.
 
Wanneer bestuurders en professionals in verpleeghuizen werkelijk staan voor kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, zijn een goede basishygiëne en bewustzijn van de risico’s van antibioticaresistentie vanzelfsprekend aanwezig. Weten wij als bestuurders echt hoe in onze eigen huizen de basishygiëne is geregeld? Vinden er hygiëne- en infectieaudits plaats? Meten we het aantal optredende infecties? En gebeurt er iets met die bevindingen? Wat zijn onze  antwoorden als de cliëntenraad ons hierop bevraagd? De zorg voor kwetsbare bewoners in verpleeghuizen wordt steeds complexer en basishygiëne en infectiepreventie zijn een vast onderdeel van veilige zorg.
 

Roadshows infectiepreventie verpleeghuizen

november 2016,
 
Dit najaar 2016 organiseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in samenwerking met enkele GGD’en een zestal interactieve roadshows rond het thema infectiepreventie en antibioticagebruik. Doel is het thema op de agenda te krijgen van zorgbestuurders, en het gesprek te voeren over de vraag waar wij elkaar op aan mogen spreken om het infectiepreventie- en antibioticabeleid op een verantwoord niveau te krijgen.
name=