Nieuws

Puntprevalentieonderzoek resistente bacteriën verpleeghuizen

Maart 2018
 
Begin 2018 start een groot landelijk puntprevalentieonderzoek (PPO) om te achterhalen hoe vaak dragerschap van resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomt. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.
 
Waarom dit onderzoek?
Antibioticaresistentie is een wereldwijd groeiend probleem. Om de bestrijding hiervan in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk inzicht te hebben in hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Daarom wordt dit onderzoek gestart.
 
Wat houdt dit onderzoek naar resistente bacteriën in?
In totaal zullen 300 verpleeghuizen meedoen met dit onderzoek. In elk huis worden ongeveer 40 cliënten onderzocht op drager.
 
Bron: RIVM
Lees het volledige artikel op de site van het RIVM
 
 

CBG: tekort aan antibiotica is zorgelijk

Maart 2018
 
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over het toenemend tekort aan antibiotica in Nederland. Vooral middelen die een specifieke bacterie aanpakken, de smalspectrum antibiotica, zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. Artsen schrijven daarom steeds vaker antibiotica met een brede werking voor, maar daardoor stijgt het risico dat bepaalde bacteriën resistent worden.
 
"Het probleem lijkt groter dan een aantal jaren terug en de uitwijkmogelijkheden beperkter. Positief is dat artsen in Nederland heel terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica. De keerzijde van minder voorschrijven is dat het voor farmaceutische bedrijven economisch minder interessant wordt om antibiotica te ontwikkelen of te behouden. Hierdoor kunnen er tekorten ontstaan. De patiënt is hier de dupe van", zegt CBG-vicevoorzitter Barbara van Zwieten.
 
Het tekort aan smalspectrum antibiotica wordt onder meer veroorzaakt door een tekort aan grondstof bij de farmaceutische bedrijven die de medicijnen leveren.
 
Bron: Skipr
Lees het volledig artikel op Skipr
name=