Nieuws

Inspectie gaat toetsen op hygiëne en infectiepreventie

September 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start met thematisch toezicht op infectiepreventie in verpleeghuizen. Ook het voorkomen van antibioticaresistentie maakt onderdeel uit van de toetsing. Eind september start een pilot bij vier zorgorganisaties. Het toetsingskader wat de Inspectie daarbij gebruikt is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

De aandachtspunten van dit vernieuwde toetsingskader zijn opgehaald in de praktijk. Eerder toezicht van de Inspectie op infectiepreventie had niet het gewenste effect. Daarom is in het voorjaar van 2016 een argumentenkaart (zie bijlage) ontwikkeld. In het najaar vormde deze argumentenkaart de basis voor een aantal roadshows die de Inspectie met een aantal GGD’en organiseerde. Tijdens deze roadshows lag de nadruk op het creëren van bewustwording van en draagvlak voor de uitvoering van infectiepreventierichtlijnen, maar de bijeenkomsten hebben ook inzichten opgeleverd voor het toetsingskader.

Na de pilots eind september, zullen vanaf november de overige bezoeken plaats vinden. Lees meer over het extra toezicht, de aankondigingsbrief en het herziene toetsingskader op de website van de Inspectie.

Lees het volledige artikel op Zorg voor Beter.

Zie ook: Argumentenkaart Infectiepreventie

 

Hygiëne vs. huiselijkheid

september 2017

Het verpleeghuis is voor veel ouderen de laatste plek waar ze wonen. Het is daarom belangrijk dat ze zich thuis voelen en het zoveel mogelijk als ‘hun thuis’ ervaren. Tegelijkertijd zijn bewoners van het verpleeghuis een kwetsbare doelgroep, dus veiligheid is belangrijk en hygiëne daarmee ook. Wat verstaan bewoners eigenlijk onder hygiëne? En in hoeverre mag hygiëne de huiselijkheid beïnvloeden? Patiënten federatie Nederland vroeg het bewoners (en hun naasten) van Het Vrijthof (SZR) in Tiel.

Bewoners lijken zich ook best bewust van besmettingsgevaar. Cliënten en hun naasten zijn dan best bereid om wat huiselijkheid in te leveren: hygiënemaatregelen zijn gerechtvaardigd als de handeling daarom vraagt. Ze gaan ervan uit dat de verzorgenden en verpleegkundigen dit goed kunnen inschatten: 'Daar zijn ze voor opgeleid'.

Lees het volledige artikel op Zorg voor Beter

 

name=