Nieuws

Nieuwsbrief 2016-3


december 2016
 
De Nieuwsbrief 2016-3 is geplaatst.
 
Met de nieuwsbrief houdt de Regiegroep lezers en gebruikers op de hoogte van ontwikkelingen rondom ZIPnet. Dit nieuwsbericht van de Regiegroep verschijnt viermaal per jaar.Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden in "Achtergrondinformatie".
 

Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen? De mogelijkheid om u aan te melden, vindt u links onderaan op de website


 

Werkzaamheden Werkgroep Infectie Preventie (WIP) worden afgebouwd vanwege gebrek aan financiën

16 december 2016,

Bericht van het Bestuur WIP
 
Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken. Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.
 
 

name=