Welkom op publiek ZIPnet

Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van publiek ZIPnet ligt in handen van stichting ZIPnet en Regiegroep.

Protocollen

Protocollen

Blader door de protocollen op ZIPnet.

Protocollen

Checklists

Blader door de checklists op ZIPnet.

Protocollen

Beleid

Blader door de beleidsplannen op ZIPnet.

Nieuws

Meest recent

Verduidelijking document COVID-19

Stroomschema’s:  In dit stroomschema wordt uitgelegd wanneer PBM* gedragen moeten worden en wanneer niet: Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen bij verdachte of bevestigde COVID cliënt In dit stroomschema...

Aanmelden