Auteur: admin

Isolatiebeleid

Inleiding Het isolatiebeleid is gericht op bronisolatie van cliënten die drager zijn van of...

Lees meer

Basishygi├źnebeleid

Inleiding: Hygiëne en infectiepreventie speelt een belangrijke rol in de cliënt- en medewerkerveiligheid. Bij zorghandelingen is een verhoogde kans op het verspreiden van micro-organismen van de ene persoon...

Lees meer

MRSA-beleid

Inleiding: In 1961 werd de Meticillinie-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) voor het eerst gemeld en snel daarna werden de eerste epidemieën met MRSA in de literatuur beschreven. Sinds de jaren 70 is er...

Lees meer

BRMO-beleid

Inleiding De gezondheidszorg heeft in toenemende mate te maken met verschillende soorten resistente micro-organismen. Een bekend voorbeeld is de meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Er zijn echter steeds meer...

Lees meer

Aanmelden