In de beleidsdocumenten wordt beschreven op welke manier met bepaalde zaken wordt omgegaan. De beleidsdocumenten kunnen gezien worden als een geheel van maatregelen die genomen moeten worden om bepaalde problemen op te lossen.