Bij melding positieve covid (index) het volgende navragen

Om het beleid na bevinding positieve covid (index)  goed te kunnen bepalen moeten onderstaande vragen beantwoord worden. Zie daarna bij de tabel : “Beleid bij contacten” over de in te zetten acties.

  1. Heeft de index klachten (Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen) en zo ja wanneer zijn die klachten begonnen -> Bepaal de besmettelijke periode van de index (zie tabel hieronder)

Breng in kaart met welke bewoners/medewerkers de positieve index contact heeft gehad in zijn/haar besmettelijke periode. Bepaal hierbij onder welke categorie het contact valt. Zie tabel hieronder bij “wat zijn contacten”.

Bij vragen of onduidelijkheden : neem contact op met de deskundige infectiepreventie van de zorginstelling.

Wat is de besmettelijke periode van een positief gevonden persoon (index)

COVID besmette bewoner/ cliënt thuiszorg
Zonder klachten Minimaal 5 dagen na de positieve testdatum
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
Met klachtenBewoner in zorginstelling: 2 dagen voor start van de klachten t/m
24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Indien na dag 5 nog sprake is van postvirale hoestklachten** dan maximaal 10 dagen
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
COVID besmette (zorg)medewerker
Zonder klachtenMinimaal 5 dagen na de positieve testdatum

Met klachten2 dagen voor start van de klachten t/m 24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Indien na dag 5 nog sprake is van postvirale hoestklachten** dan maximaal 10 dagen
De werkgever kan zelf besluiten om de medewerker weer te laten werken op voorwaarde van het dragen van een mondneusmasker type IIR gedurende minimaal 10 dagen

* Klachtenvrij betekent: ten minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij

Wat zijn “contacten”

Type contactCategorieOmschrijving
Huisgenoot1Bewoners uit dezelfde woongroep
Overig nauw contact2aPersonen die onbeschermd* binnen 24 uur langer dan 15 min. op minder dan 1,5 m. afstand van de index zijn geweest.

Indien bericht uit coronamelder app.
2bMinder dan 15 min onbeschermd* contact met de index maar wel direct aangehoest
Overig niet nauw contact3Langer dan 15 min contact en meer dan 1,5 m afstand in dezelfde ruimte.
Minder dan 15 min contact en minder dan 1,5 m afstand.

* Onbeschermd: zonder mondneusmasker type II en zonder goede handschoenen/adequate handhygiëne

Maatregelen in geval van 1 positieve cliënt

Type contactCategorie 
Huisgenoten
en overige nauwe contacten
1 en 2Bewegingsvrijheid (geen quarantaine)
- Testen bij klachten
- Overweeg op basis van proportionaliteit het testen op dag 0 en 5 om
verspreiding in de instelling zoveel mogelijk te voorkomen en/of snel
zicht te krijgen op verdere verspreiding.
Overig niet-nauw contact 3In bijzondere situaties informeren en testadvies

Maatregelen in geval van uitbraak

Minimale maatregelen bij bewoners bij uitbraak situatie ( 3 of meer pos)
TestenTest bewoners waar de afdeling heerst alleen bij minimale klachten.
IsolatieIsoleer bewoners met klachten in ieder geval tot aan de testuitslag en positief
geteste patiënten tot aan de criteria voor het opheffen van de maatregelen
Nauwe contactenNauwe contacten mijden gedurende 10 dagen activiteiten in grote groepen.

Aanvullende maatregelen bij bewoners

Neem de volgende overwegingen mee in de overweging om aanvullende
uitbraakmaatregelen in te zetten:
• Het aantal besmette patiënten op de afdeling/unit/woongroep waar de uitbraak
heerst.
• De snelheid waarmee verdere verspreiding van COVID-19 optreedt
• De ziektelast van de heersende COVID-19 variant
• Het type woonvorm (o.a. met betrekking tot mate van contact met andere
bewoners buiten de afdeling/unit/woongroep waar de uitbraak heerst)
• De instrueerbaarheid van de bewoners
• De kwetsbaarheid van de bewoners

Geraadpleegde richtlijnen

LCI  dd 02-11-2022 Richtlijn Covid-19

VERENSO, dd 27-10-2022: Behandeladvies COVID-19 acute fase en nazorg