Bij melding positieve covid (index) het volgende navragen

Om het beleid na bevinding positieve covid (index)  goed te kunnen bepalen moeten onderstaande vragen beantwoord worden. Zie daarna bij de tabel : “Beleid bij contacten” over de in te zetten acties.

  1. Heeft de index klachten (Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen) en zo ja wanneer zijn die klachten begonnen -> Bepaal de besmettelijke periode van de index (zie tabel hieronder)
  2. Is de index immuun – zie tabel hieronder “definitie immuun en niet-immuun”

Breng in kaart met welke bewoners/medewerkers de positieve index contact heeft gehad in zijn/haar besmettelijke periode. Bepaal hierbij onder welke categorie het contact valt. Zie tabel hieronder bij “wat zijn contacten”.

Bij vragen of onduidelijkheden : neem contact op met de deskundige infectiepreventie van de zorginstelling.

Definities immuun en niet-immuun

Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:
– de vaccinatieserie afgerond hebben van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca) > 14 dagen geleden;
– COVID-19 doorgemaakt hebben en daarna 1 van bovenstaande vaccins hebben ontvangen > 14 dagen geleden;
– het Janssen-vaccin hebben gekregen > 28 dagen geleden;
– COVID-19 doorgemaakt hebben < 6 maanden geleden.
Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt beschouwd als niet-immuun

Wat is de besmettelijke periode van een positief gevonden persoon (index)

 StartEindigt
Bij klachten ( bij immuun en niet-immuun2 dagen voor de klachten begonnen24 uur klachtenvrij en minimaal 7 dagen na start klachten
Zonder klachtenImmuun: testdatum3 dagen na testdatum.
Indien werkzaam met kwetsbare mensen dan 5 dagen na testdatum.
Niet-immuun: testdatum5 dagen na testdatum

Wat zijn “contacten”

Type contactCategorieOmschrijving
Huisgenoot1Bewoners uit dezelfde woongroep
Overig nauw contact2aPersonen die onbeschermd* binnen 24 uur langer dan 15 min. op minder dan 1,5 m. afstand van de index zijn geweest.

Indien bericht uit coronamelder app.
2bMinder dan 15 min onbeschermd* contact met de index maar wel direct aangehoest
Overig niet nauw contact3Langer dan 15 min contact en meer dan 1,5 m afstand in dezelfde ruimte.
Minder dan 15 min contact en minder dan 1,5 m afstand.

* Onbeschermd: zonder mondneusmasker type IIR en zonder goede handschoenen/adequate handhygiëne

Beleid voor contacten

Type contactCategorieNiet-immuun contactImmuun contact
Huisgenoten (cat 1)1- Quarantaine 10 dagen
- Direct testen
- Testen dag 5 ( voor opheffen quarantaine)
Blijf bij voorkeur op de afdeling tot uitslag van dag 5 bekend is
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5
Overig nauw contact (cat 2)2- Quarantaine 10 dagen
- Direct testen
- Testen dag 5 ( voor opheffen quarantaine)
Blijf bij voorkeur op de afdeling tot uitslag van dag 5 bekend is
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5
Overig niet-nauw contact (cat 3)3In bijzondere situaties informeren en testadviesIn bijzondere situaties informeren en testadvies

 

Geraadpleegde richtlijnen

RIVM, dd 12-8-2021; Protocol handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg

RIVM dd 13-8-2021 : Protocol Bron- en contactonderzoek

VERENSO, dd 25-06-2021: Behandeladvies COVID-19 acute fase en nazorg