Bij melding positieve covid (index) het volgende navragen

Om het beleid na bevinding positieve covid (index)  goed te kunnen bepalen moeten onderstaande vragen beantwoord worden. Zie daarna bij de tabel : “Beleid bij contacten” over de in te zetten acties.

  1. Heeft de index klachten (Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen) en zo ja wanneer zijn die klachten begonnen -> Bepaal de besmettelijke periode van de index (zie tabel hieronder)

Breng in kaart met welke bewoners/medewerkers de positieve index contact heeft gehad in zijn/haar besmettelijke periode. Bepaal hierbij onder welke categorie het contact valt. Zie tabel hieronder bij “wat zijn contacten”.

Bij vragen of onduidelijkheden : neem contact op met de deskundige infectiepreventie van de zorginstelling.

Wat is de besmettelijke periode van een positief gevonden persoon (index)

COVID besmette bewoner/ cliënt thuiszorg
Zonder klachten Minimaal 5 dagen na de positieve testdatum
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
Met klachtenBewoner in zorginstelling:
24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Maximaal 10 dagen na start van de klachten.
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
COVID besmette zorgmedewerker
Zonder klachtenMinimaal 5 dagen na de positieve testdatum

Met klachten24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Maximaal 10 dagen na start van de klachten.

* Klachtenvrij betekent: ten minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij

Wat zijn “contacten”

Type contactCategorieOmschrijving
Huisgenoot1Bewoners uit dezelfde woongroep
Overig nauw contact2aPersonen die onbeschermd* binnen 24 uur langer dan 15 min. op minder dan 1,5 m. afstand van de index zijn geweest.

Indien bericht uit coronamelder app.
2bMinder dan 15 min onbeschermd* contact met de index maar wel direct aangehoest
Overig niet nauw contact3Langer dan 15 min contact en meer dan 1,5 m afstand in dezelfde ruimte.
Minder dan 15 min contact en minder dan 1,5 m afstand.

* Onbeschermd: zonder mondneusmasker type II en zonder goede handschoenen/adequate handhygiëne

Beleid voor contacten

Type contactCategorie 
Huisgenoten
en overige nauwe contacten
1 en 2Cliënt heeft meer dan 7 dagen geleden de eerste boostervaccinatie ontvangen of in 2022 COVID-19 doorgemaakt
- geen quarantaine
- verhoogde waakzaamheid*
- testen bij klachten

Cliënt heeft geen/minder dan 7 dagen geleden de eerste boostervaccinatie ontvangen en niet in 2022 COVID-19 doorgemaakt:
- Quarantaine 10 dagen
- Overweeg direct testen **
- Testen bij klachten
- Testen dag 5 ( voor opheffen quarantaine)
Blijft bij voorkeur op de afdeling tot 10 dagen na de laatste blootstelling
Overig niet-nauw contact (cat 3)3In bijzondere situaties informeren en testadvies

* Verhoogde waakzaamheid: op de afdeling blijven, observatie klachten, dagelijks uitvraag naar COVID gerelateerde klachten. Eventueel 2x per dag temp- en saturatiemeting.

** In deze overweging kunnen de belasting van de test voor de cliënt(en) en kwetsbaarheid van de medebewoners meegenomen worden.

Geraadpleegde richtlijnen

RIVM, dd 24-3-2022; Protocol handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg

RIVM dd 24-03-2022 : Protocol Bron- en contactonderzoek

VERENSO, dd 07-03-2022: Behandeladvies COVID-19 acute fase en nazorg