Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. Raadpleeg de ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic voor de meest actuele informatie.

Opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Stel altijd eerst de screeningsvragen:

  • (Klachten) COVID-19?
  • Is er recent een COVID test afgenomen?
  • In beeld bij GGD als contact in bron- en contactonderzoek?
  • (klachten) COVID-19 huisgenoot/ mantelzorger/familie?
  • Aanwezigheid COVID19/ uitbraak instelling?
  • Vaccinatie status  COVID-19?

Landelijke richtlijn zie stroomschema in bijlage B: Medische Opname / overplaatsingsbeleid in tijden van COVID-19 van VERENSO.

De zorginstelling bepaalt zelf hoe het opnamebeleid uitgevoerd gaat worden.  Meegenomen moet worden de (regionale) prevalentie cijfers en de vaccinatiegraad van cliënten en medewerkers.

Voorbeeld uitwerking opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Opnames vanuit coronacohort van de VVTIndien niet meer besmettelijk ( zie tabel onderaan dit document) :
- Geen PCR- test
- Geen quarantaine
Overname vanuit andere VVT instelling**Als er van COVID vrij naar COVID vrij wordt overgeplaatst
- Vooraf een negatieve PCR-test*
- Geen quarantaine

Indien acuut: Alternatief een PCR-test bij opname en in quarantaine tot de uitslag bekend is.

Indien COVID positief dan voorkeur voor uitplaatsing op (regionale) cohort afdeling.
Opname (instrueerbaar) vanuit ziekenhuis/GGZ/revalidatiekliniek, indien de cliënt de afgelopen 8 weken geen COVID heeft doorgemaakt**Vóór opname ( dus in het ziekenhuis) negatieve PCR-test*
- Cliënt gaat 5 dagen in quarantaine

Dag 5 eventueel opnieuw PCR test. Indien negatief quarantaine opheffen (concreet dus 6 dagen quarantaine)
Opname vanuit ziekenhuis/GGZ/ revalidatiekliniek die de afgelopen 8 weken een COVID infectie heeft doorgemaakt en niet meer besmettelijk is ( zie tabel onderaan dit document)- Geen PCR-test
- Geen quarantaine
Opname vanuit huis en COVID positief Opname op regionaal cohort of cohort afdeling VVT
Overweeg uitstel opname.
Opname vanuit huis op somatiek/ ELV **Vóór opname negatieve PCR-test*
Indien PCR-test vóór opname niet mogelijk is direct bij opname een PCR test.
- Cliënt gaat 5 dagen in quarantaine

Dag 5 eventueel opnieuw PCR-test. Indien negatief quarantaine opheffen (concreet dus 6 dagen quarantaine)
Opname vanuit huis op PG/ niet instrueerbaar**Voor opname negatieve PCR-test*
Indien PCR-test vóór opname niet mogelijk is direct bij opname een sneltest en PCR-test. Tot de PCR -uitslag indien mogelijk in quarantaine.
Indien de sneltest/PCR test positief is opname op ( regionaal) cohort

Dag 5 opnieuw PCR-test, indien negatief de eventuele quarantaine opheffen..
Crisisopname PG **Voor opname negatieve sneltest in de thuissituatie.
Indien de sneltest negatief is dan ook direct bij opname een PCR-test.
Indien sneltest voor opname niet mogelijk is direct bij opname een sneltest (indien mogelijk) en PCR test.
- Tot de PCR-test uitslag indien mogelijk in quarantaine.
- Indien de sneltest/ PCR test positief is opname op (regionaal) cohort.

Dag 5 opnieuw PCR-test, indien negatief de eventuele quarantaine opheffen.

*  Negatieve PCR test is maximaal 48 uur oud
** Na doorgemaakte COVID infectie binnen 8 weken geen quarantaine en PCR- test nodig.
Indien opname 7 dagen na 2e COVID vaccinatie: geen quarantaine maar overweeg een PCR test bij opname.

Wanneer niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie

Covid 19 besmette cliënt/ zorgmedewerkerBeschrijvingAdvies opheffen isolatie
In verpleeghuis/ woonzorgcentrumCliënt met bewezen infectie en niet opgenomen in ziekenhuisTenminste 48 uur symptoomvrij* en 14 dagen na de testdatum
In verpleeghuis/ woonzorgcentrumVolledig gevaccineerde cliënt met bewezen infectie en milde klachtenTenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na start klachten
ThuiszorgCliënt woont niet in een woonzorgcentrumTenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na de testdatum*
Binnen- en buiten de instellingZorgmedewerker met COVID-19Tenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na de testdatum
In alle gevallenBij aanhoudende hoestklachten / pre existente klachtenOverweeg om minstens 14 dagen na testdatum opnieuw te testen: 1 maal negatieve PCR test van sputum/ nasopharynx/ keel-neus

* Symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, reuk- en smaak- verlies en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

Cliënt zonder symptomen die poliklinisch bezoek heeft gebracht aan het ziekenhuis

Maatregelen zoals vooraf op de afdeling golden volstaan bij terugkomst mits aan alle voorzorgsmaatregelen COVID is voldaan.

Intramurale zorg

Isolatie- of cohortafdeling

De afdeling kan afgeschaald worden naar quarantaine-situatie als minimaal 14 dagen na het stellen van de laatste COVID-19 diagnose op de afdeling situatie alle cliënten minimaal 48 uur geheel symptoomvrijzijn.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 14 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Medewerkers dragen volledige PBM ; handschoenen, mondneusmasker FFP1 of FFP2, schort met lange mouw en bril
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Bronnen

ECDC. (2020, 8 april). Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. Geraadpleegd op 16 oktober  2020, van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation

VERENSO/ NVAVG: versie dd 1-4-2021 ;  Behandeladvies post-COVID-19 Acute fase en nazorg–

VERENSO / NVAVG: versie dd 18-12-2020; Advies Medische opname/ overplaatsingsbeleid in tijden van COVID-19

RIVM. (z.d.). Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Geraadpleegd op 18 februari 2021, van https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

Federatie Medisch Specialisten: Niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie: versie 21-12-2020

LCI richtlijn COVID-19 : https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19  versie 19-02-2021