Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. 

Opnamebeleid

Stel altijd eerst de screeningsvragen:

  • Is er sprake van een bewezen COVID-19?
  • Is er sprake van klachten COVID-19?
  • Is er recent een COVID test afgenomen?
  • Is de cliënt in beeld bij de  GGD als contact in bron- en contactonderzoek?
  • Zijn er huisgenoten/mantelzorger/familie  met (klachten) COVID-19?
  • Is er sprake van een uitbraak COVID bij de sturende instelling?

Indien één van bovenstaande vragen met “ja” wordt beantwoord; overleg met de behandelaar of met de deskundige infectiepreventie over de vervolgstappen.

  • Wat is de COVID-19 vaccinatie status ?

De zorginstelling bepaalt zelf hoe het opnamebeleid uitgevoerd gaat worden.  Meegenomen moet worden de (regionale) prevalentie cijfers en de vaccinatiegraad van cliënten en medewerkers.

Voorbeeld uitwerking opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Na doorgemaakter COVID infectie binnen 8 weken mits klachtenvrij: geen quarantaine en PCR test nodig.

OpnameVoer een COVID zelftest uit bij
- klachten COVID
- huisgenoten/mantelzorgers/familie met (klachten) COVID
- indien er sprake is van een COVID uitbraak bij de sturende instelling

Indien COVID zelftest positief is pas isolatie toe en voer een PCR test uit.
Opname is recent bevestigd COVID positief Indien nog in de besmettelijke periode ( zie tabel hieronder):
- Opname in isolatie op een COVID-19 cohort of in individuele COVID-19 isolatie.
Overleg vooraf de mogelijkheden met de betreffende afdeling VVT.
Overweeg uitstel opname tot einde besmettelijke periode.
Opname vanuit COVID-cohortIndien niet meer besmettelijk (zie tabel hieronder)
Geen verhoogde waakzaamheid. Geen PCR test.

Wanneer niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie

COVID besmette bewoner/ cliënt thuiszorg
Zonder klachten Minimaal 5 dagen na de positieve testdatum
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
Met klachtenBewoner in zorginstelling: 2 dagen voor start van de klachten t/m
24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Indien na dag 5 nog sprake is van postvirale hoestklachten** dan maximaal 10 dagen
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
COVID besmette (zorg)medewerker
Zonder klachtenMinimaal 5 dagen na de positieve testdatum

Met klachten2 dagen voor start van de klachten t/m 24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Indien na dag 5 nog sprake is van postvirale hoestklachten** dan maximaal 10 dagen
De werkgever kan zelf besluiten om de medewerker weer te laten werken op voorwaarde van het dragen van een mondneusmasker type IIR gedurende minimaal 10 dagen

* Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen hoesten, geen keelpijn, geen neusverkoudheid. Symptomen, zoals die bekend zijn bij de bevestigde persoon en/of behandelaar passend bij hooikoorts, astma, of chronische hoest om andere redenen, vallen niet onder symptomen van COVID-19. Het nog aanwezig zijn van moeheid, anosmie en dysgeusie speelt geen rol bij de definitie van symptoomvrij, want deze klachten kunnen een paar dagen tot weken na de eerste 5-10 dagen aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. Als moeheid, anosmie en/of dysgeusie de enige symptomen na 5 dagen zijn, kan de isolatie daarom opgeheven worden.

* * Postvirale hoestklachten (ook wel subacute hoestklachten) kunnen tot weken na start van de infectie aanhouden, zoals ook bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. De pathogenese hiervan is nog niet volledig duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat dit restverschijnselen zijn na een langdurige ontsteking van het bronchiale slijmvlies na virale infectie, epitheliale beschadiging en/of een tijdelijke bronchiale hyperreactiviteit (Speich 2018). Als hoesten het enige symptoom is en er sprake is van verder klinisch herstel, is na 10 dagen een langere isolatieduur niet nodig.

Isolatie- of cohort afdeling

In de quarantaine-situatie bij isolatie- of cohortafdeling geldt

– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 10 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Medewerkers dragen  minimaal chirurgisch mondneusmasker type IIR en passen op de juiste momenten en op de juiste manier handhygiëne toe. Bij de ADL zorg en intensieve zorg voor de COVID positieve cliënten op de kamer dragen medewerkers de schort met lange mouw, handschoenen, bril en mondneusmasker
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Blijf de ruimte(s) goed ventileren
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Opheffen quarantainecohort

  • 10 dagen na laatste contact met de (laatste) besmette patiënt. De quarantaine kan eerder opgeheven worden als alle groepsleden op dag 5 negatief getest worden. Als een persoon binnen het cohort positief wordt, gaat deze in isolatie en gaat de quarantaineduur opnieuw in vanaf het moment van het laatste contact met de positieve patiënt.
  • Overweeg om gedurende de duur van de uitbraak wekelijks de niet eerder positief geteste cliënten/bewoners van de unit of afdeling waar de uitbraak plaatsvindt te testen. In deze overweging dienen de belasting van de test voor de cliënten en kwetsbaarheid van de bewoners meegenomen worden.
  • Overweeg het invoeren van een beperking in het aantal bezoekers.

Bronnen

VERENSO: versie 31-03-2022 ;  Behandeladvies post-COVID-19 Acute fase en nazorg-

RIVM  versie 14-12-2022 (Bijlage)  Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. 

LCI richtlijn COVID-19 :versie 14-12-2022  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19