Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. 

Opnamebeleid

Stel altijd eerst de screeningsvragen:

  • Is er sprake van een bewezen COVID-19?
  • Is er sprake van klachten COVID-19?
  • Is er recent een COVID test afgenomen?
  • Is de cliënt in beeld bij de  GGD als contact in bron- en contactonderzoek?
  • Zijn er huisgenoten/mantelzorger/familie  met (klachten) COVID-19?
  • Is er sprake van een uitbraak COVID bij de sturende instelling?

Indien één van bovenstaande vragen met “ja” wordt beantwoord; overleg met de behandelaar of met de deskundige infectiepreventie over de vervolgstappen.

  • Wat is de COVID-19 vaccinatie status ?

De zorginstelling bepaalt zelf hoe het opnamebeleid uitgevoerd gaat worden.  Meegenomen moet worden de (regionale) prevalentie cijfers en de vaccinatiegraad van cliënten en medewerkers.

Voorbeeld uitwerking opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Na doorgemaakter COVID infectie binnen 8 weken mits klachtenvrij: geen quarantaine en PCR test nodig.

OpnameOngeacht vaccinatie status:
Ontvangende instantie voert z.s.m. een zelftest uit bij opname
5 dagen verhoogde waakzaamheid*

Indien COVID zelftest positief is pas isolatie toe en voer een PCR test uit.
Opname is recent bevestigd COVID positief Indien nog in de besmettelijke periode ( zie tabel hieronder):
- Opname in isolatie op een COVID-19 cohort of in individuele COVID-19 isolatie.
Overleg vooraf de mogelijkheden met de betreffende afdeling VVT.
Overweeg uitstel opname tot einde besmettelijke periode.
Opname vanuit COVID-cohortIndien niet meer besmettelijk (zie tabel hieronder)
Geen verhoogde waakzaamheid. Geen PCR test.

* Verhoogde waakzaamheid: op de afdeling blijven, observatie klachten, dagelijks uitvraag naar COVID gerelateerde klachten. Eventueel 2x per dag temp- en saturatiemeting.

Wanneer niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie

COVID besmette bewoner/ cliënt thuiszorg
Zonder klachten Minimaal 5 dagen na de positieve testdatum
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
Met klachtenBewoner in zorginstelling:
24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Maximaal 10 dagen na start van de klachten.
Contact met grote groepen vermijden t/m dag 10
COVID besmette zorgmedewerker
Zonder klachtenMinimaal 5 dagen na de positieve testdatum

Met klachten24 uur symptoomvrij*
Minimaal 5 dagen na start van de klachten.
Maximaal 10 dagen na start van de klachten.

* Symptoomvrij van COVID-19: geen koorts,  geen keelpijn, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, reuk- en smaak- verlies en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

Isolatie- of cohort afdeling

In de quarantaine-situatie bij isolatie- of cohortafdeling geldt

– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 10 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Medewerkers dragen  minimaal chirurgisch mondneusmasker type IIR en passen op de juiste momenten en op de juiste manier handhygiëne toe. Bij de ADL zorg en intensieve zorg voor de COVID positieve cliënten op de kamer dragen medewerkers de schort met lange mouw, handschoenen, bril en mondneusmasker
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Blijf de ruimte(s) goed ventileren
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Opheffen quarantainecohort

  • 10 dagen na laatste contact met de (laatste) besmette patiënt. De quarantaine kan eerder opgeheven worden als alle groepsleden op dag 5 negatief getest worden. Als een persoon binnen het cohort positief wordt, gaat deze in isolatie en gaat de quarantaineduur opnieuw in vanaf het moment van het laatste contact met de positieve patiënt.
  • Overweeg om gedurende de duur van de uitbraak wekelijks de niet eerder positief geteste cliënten/bewoners van de unit of afdeling waar de uitbraak plaatsvindt te testen. In deze overweging dienen de belasting van de test voor de cliënten en kwetsbaarheid van de bewoners meegenomen worden.
  • Overweeg het invoeren van een beperking in het aantal bezoekers.

Bronnen

RIVM versie 17-3-2022; Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg

VERENSO: versie 31-03-2022 ;  Behandeladvies post-COVID-19 Acute fase en nazorg-

RIVM  versie 24-03-2022   Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. 

Federatie Medisch Specialisten: Niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie: versie 06-05-2021

LCI richtlijn COVID-19 :versie 24-03-2022  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19