Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. 

Opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Stel altijd eerst de screeningsvragen:

  • (Klachten) COVID-19?
  • Is er recent een COVID test afgenomen?
  • In beeld bij GGD als contact in bron- en contactonderzoek?
  • (klachten) COVID-19 huisgenoot/ mantelzorger/familie?
  • Aanwezigheid COVID19/ uitbraak instelling?

Indien één van bovenstaande vragen met “ja” wordt beantwoord; overleg met de behandelaar of met de deskundige infectiepreventie over de vervolgstappen.

  • Vaccinatie status  COVID-19?

De zorginstelling bepaalt zelf hoe het opnamebeleid uitgevoerd gaat worden.  Meegenomen moet worden de (regionale) prevalentie cijfers en de vaccinatiegraad van cliënten en medewerkers.

Voorbeeld uitwerking opnamebeleid m.b.t. quarantaine en testen

Opname vanuit thuis/andere VVT instelling/ Ziekenhuis/GGZ/ RevalidatiekliniekIndien opname minimaal 14 dagen na 2e COVID vaccinatie:
- geen quarantaine
- geen PCR test bij opname
Opname vanuit ziekenhuis/GGZ/revalidatiekliniek, indien de cliënt de afgelopen 8 weken geen COVID heeft doorgemaakt en niet volledig gevaccineerd is Vóór opname ( dus in het ziekenhuis) negatieve PCR-test*
Indien een test in het ziekenhuis niet mogelijk is: direct een PCR test bij opname.
Tot de PCR uitslag bekend is quarantaine toepassen
Opname vanuit ziekenhuis/GGZ/ revalidatiekliniek die de afgelopen 8 weken een COVID infectie heeft doorgemaakt en niet meer besmettelijk is ( zie tabel onderaan dit document)- Geen PCR-test
- Geen quarantaine
Opname vanuit huis op somatiek/ ELV/ PG of crisisopname en ongevaccineerd of minder dan 14 dagen na de laatste vaccinatie. Vóór opname negatieve PCR-test*
Indien PCR-test vóór opname niet mogelijk is: direct bij opname een PCR test.
Tot de PCR uitslag bekend is quarantaine toepassen
Opname vanuit huis en COVID positief Opname in isolatie. Overleg vooraf de mogelijkheden met de betreffende afdeling VVT.
Overweeg uitstel opname.

*  Negatieve PCR test is maximaal 48 uur oud.

Wanneer niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie

Covid 19 besmette cliënt/ zorgmedewerkerBeschrijvingAdvies opheffen isolatie
In verpleeghuis/ woonzorgcentrumCliënt met bewezen infectie en niet opgenomen in ziekenhuisTenminste 48 uur symptoomvrij* en 14 dagen na de testdatum
In verpleeghuis/ woonzorgcentrumVolledig gevaccineerde cliënt met bewezen infectie en milde klachtenTenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na start klachten
ThuiszorgCliënt woont niet in een woonzorgcentrumTenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na de testdatum*
Binnen- en buiten de instellingZorgmedewerker met COVID-19Tenminste 48 uur symptoomvrij* en 7 dagen na de testdatum
In alle gevallenBij aanhoudende hoestklachten / pre existente klachtenOverweeg om minstens 14 dagen na testdatum opnieuw te testen: 1 maal negatieve PCR test van sputum/ nasopharynx/ keel-neus

* Symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, reuk- en smaak- verlies en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

Cliënt zonder symptomen die poliklinisch bezoek heeft gebracht aan het ziekenhuis

Maatregelen zoals vooraf op de afdeling golden volstaan bij terugkomst mits aan alle voorzorgsmaatregelen COVID is voldaan.

Intramurale zorg

Isolatie- of cohortafdeling

De afdeling kan afgeschaald worden naar quarantaine-situatie als minimaal 14 dagen na het stellen van de laatste COVID-19 diagnose op de afdeling situatie alle cliënten minimaal 48 uur geheel symptoomvrijzijn.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 14 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Medewerkers dragen volledige PBM ; handschoenen, mondneusmasker FFP1 of FFP2, schort met lange mouw en bril
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Bronnen

ECDC. (2020, 8 april). Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. Geraadpleegd op 16 oktober  2020, van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation

VERENSO: versie dd 25-6-2021 ;  Behandeladvies post-COVID-19 Acute fase en nazorg-

RIVM  versie 16-7-2021  Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. 

Federatie Medisch Specialisten: Niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie: versie 06-05-2021

LCI richtlijn COVID-19 : https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19   geraadpleegd op 16-7-2021

LCI richtlijn: versie 8-7-2021 Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 bij instellingen voor langdurige zorg