Onderstaand beleid is een praktische uitwerking van het beleid  LCI Richtlijn COVID-19  (dd 14-12-2022)  bijlage: Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (dd 14-12-2022)

Definitie positieve test

Voor het testen van zorgmedewerkers wordt de PCR test geadviseerd omdat deze testen het meest gevoelig zijn voor SARS-CoV-2. Indien een zorgmedewerker toch met een antigeensneltest (=zelftest ) is getest en de testuitslag is negatief dan hoeft de test niet herhaald worden met een PCR-test. Indien de klachten aanhouden en/of verergeren wordt aangeraden om alsnog een PCR test te laten uitvoeren.

Bij een positieve antigeentest kan op dezelfde manier gehandeld worden als bij een positieve PCR-test. Confirmatie van de test is niet noodzakelijk. De medewerker kan hier zelf voor kiezen.

Zorgmedewerkers met klachten

Zorgmedewerkers met klachten laten zich direct testen en blijven thuis tot de uitslag bekend is.

Negatieve testuitslagBij milde klachten ( in ieder geval geen koorts) mag het werk hervat worden
- Herhaal de test bij blijvende klachten na tenminste 24 uur
- Werk met een chirurgische mondneusmasker type II gedurende de hele dienst, tijdens contacten met patiënten en collega's, zolang de klachten aanhouden
- Zolang de respiratoire klachten aanhouden draag een type II mondneusmasker tijdens contact met cliënten/ bewoners en collega's
Positieve testuitslagBlijf thuis in isolatie tot en minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij vanaf minimaal 5 dagen na start symptomen*

Indien de respiratoire klachten aanhouden na dag 5, draag dan een type II mondneusmasker tijdens contact met cliënten/ bewoners en collega's

* Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.

Zorgmedewerkers zonder klachten

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten die een COVID positief geteste huisgenoot hebben of overig nauw contact zijn van een positief persoon

Dag 0 t/m 10 na laatste contact met pos geteste persoonTijdens het werk een mondneusmasker (minimaal type II ) dragen
Zoveel mogelijk afstand van cliënten en medewerkers
Bij het ontwikkelen van klachtenBlijf thuis en laat je zo spoedig mogelijk testen

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten die terugkeren uit een hoog-risico gebied

Volg landelijke beleid.Kleurcodes landen zie Nederland wereldwiid Nederland wereldwijd

 

Geraadpleegde richtlijnen

RIVM  versie 14-12-2022 (Bijlage)  Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. 

LCI richtlijn COVID-19 :versie 14-12-2022  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19