Onderstaand beleid is een praktische uitwerking van het beleid RIVM : Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (dd 08-07-2021) en protocol Bron- en contact onderzoek  (dd 08-07-2021)

Definities immuun en niet-immuun

Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:

  • de vaccinatieserie afgerond hebben van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca) > 14 dagen geleden;
  • COVID-19 doorgemaakt hebben en daarna 1 van bovenstaande vaccins hebben ontvangen > 14 dagen geleden;
  • het Janssen-vaccin hebben gekregen > 28 dagen geleden;
  • COVID-19 doorgemaakt hebben < 6 maanden geleden.
    Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt beschouwd als niet-immuun

Zorgmedewerkers met klachten

Zorgmedewerkers met klachten laten zich testen en blijven thuis tot de uitslag bekend is.

Zorgmedewerkers zonder klachten

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten met een positief geteste huisgenoot of een huisgenoot met COVID klachten

Indien de zorgmedewerker immuun is

- Geen quaranataine
- Draag chirurgisch mondneusmasker type IIR tijdens het werk t/m dag 10 na het laatste contact met de huisgenoot*
- Testen op dag 5*
Op dag 5 testennegatiefContinueer het dragen van het mondneusmasker t/m dag 10
positiefZorgmedewerker gaat in thuisquarantaine t/m dag 3* na de testafname. Indien werkzaam met kwetsbare cliënten dan t/m dag 5* na testafname niet werken.

Indien de zorgmedewerker niet-immuun is

Zorgmedewerker gaat in quarantaine en laat zich zo snel mogelijk testen
Direct laten testennegatiefIn thuisquarantaine t/m dag 5 na pos test uitslag huisgenootTesten op dag 5
positiefThuisquarantaine t/m 5 dagen na de testafname. Na quarantaine periode op het werk t/m dag 10 een mondneusmasker dragen.
Op dag 5 testennegatiefQuarantaine wordt beëindigd
Werken met mondneusmasker t/m dag 10 na laatste contact met huisgenoot*
positiefZorgmedewerker gaat in thuisquarantaine tot 5 dagen na testafname

* indien de “scheiding” van de huisgenoot niet haalbaar is of indien de huisgenoot zich niet wil laten testen wordt geteld vanaf de laatste dag van de besmettelijke periode van de huisgenoot.

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten die “overig nauw contact” (cat 2) zijn van een positief getest persoon.

Indien de zorgmedewerker immuun is

- Geen quarantaine
- Draag chirurgisch mondneusmasker type IIR tijdens het werk t/m dag 10 na het laatste contact met de pos persoon
- Testen op dag 5
Op dag 5 testennegatiefContinueer het dragen van het mondneusmasker t/m dag 10
positiefZorgmedewerker gaat in thuisquarantaine t/m dag 3 na de testafname. Indien werkzaam met kwetsbare cliënten dan t/m dag 5 na testafname niet werken.

Indien de zorgmedewerker niet-immuun is

Zorgmedewerker gaat in quarantaine en laat zich zo snel mogelijk testen
Direct laten testennegatiefIn thuisquarantaine t/m dag 5 na de laatste blootstellingTesten op dag 5
positiefThuisquarantaine t/m 5 dagen na de testafname.
Vanaf dag 5 t/m dag 10 masker dragen op het werk
Op dag 5 testennegatiefQuarantaine wordt beëindigd
Werken met mondneusmasker t/m dag 10 na laatste blootstelling
positiefZorgmedewerker gaat in thuisquarantaine t/m 5 dagen na testafname

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten die terugkeren uit een hoog-risico gebied

Volg landelijke beleid.Kleurcodes landen zie Nederland wereldwiid Nederland wereldwijd

De zorgmedewerker draagt tot en met dag 10 na terugkeer uit zowel hoogrisicogebied als zeerhoogrisicogebied tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II
Zorgmedewerker heeft geen klachten Indien de zorgcontinuïteit in gevaar komt: overleg met de bedrijfsarts/ management van de instelling over eventueel werken met persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Geraadpleegde richtlijnen

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (dd 06-09-2021)

Protocol Bron- en contact onderzoek  (dd 13-8-2021)Maatregelen in een stroomschema:

Stroomschema Testbeleid en quarantaine medewerkers: