Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. Raadpleeg de ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic voor de meest actuele informatie.

Wanneer niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie

Covid 19 besmette cliënt/ zorgmedewerkerBeschrijvingAdvies opheffen isolatie
In verpleeghuis/ woonzorgcentrumCliënt met bewezen infectie en niet opgenomen in ziekenhuisTenminste 48 uur symptoomvrij*** en 14 dagen na de testdatum
ThuiszorgCliënt woont niet in een woonzorgcentrumTenminste 48 uur symptoomvrij*** en 7 dagen na de testdatum*
Binnen- en buiten de instellingZorgmedewerker met COVID-19Tenminste 48 uur symptoomvrij*** en 7 dagen na de testdatum**
In alle gevallenBij aanhoudende hoestklachten / pre existente klachtenOverweeg om minstens 14 dagen na testdatum opnieuw te testen: 1 maal negatieve PCR test van sputum/ nasopharynx/ keel-neus

* Cliënt word hierna nog 1 week met mondneusmasker en handschoenen verzorgd
** Zorgmedewerker gebruikt hierna nog 1 week mondneusmasker en handschoenen tijdens de zorg
Overleg zo nodig met de bedrijfsarts indien de zorgcontinuïteit in gevaar komt
***  Symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, reuk- en smaak- verlies en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

Intramurale zorg

Isolatie- of cohortafdeling

De afdeling kan afgeschaald worden naar quarantaine-situatie als minimaal 10 dagen na het stellen van de laatste COVID-19 diagnose op de afdeling situatie alle cliënten minimaal 48 uur geheel symptoomvrij zijn.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 14 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Goede basis hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen tijdens de zorg volstaat tenzij het plaatselijk crisisteam anders beslist
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Speciale corona-afdeling

Een cliënt kan naar de eigen afdeling of naar huis als de cliënt minimaal 14 dagen ná het stellen van de COVID-19 diagnose 48 uur geheel symptoomvrij is.

Opname van cliënt met onbekende COVID-19 status vanuit het ziekenhuis of thuissituatie (ook tijdelijke opnames)

Zie stroomschema:

De zorginstelling bepaalt zelf hoe dit schema uitgevoerd gaat worden. Indien er specifieke omstandigheden zijn die aanpassing van de periode van quarantaine nodig maken, kan de eigen specialist ouderengeneeskunde hierover een beslissing nemen.

Cliënt blijft in principe 10 dagen in quarantaine. Als dit niet haalbaar is bij bijv. dwalende PG-cliënten: opname bij voorkeur op kleinschalige afdeling.  De zorginstelling kan er voor kiezen om op dag 6 een test af te nemen. Indien deze negatief is dan kan de quarantaine instelling verkort worden naar 7 dagen mits op dag 7-14 bij intensieve zorg een mondneusmasker en handschoenen worden gedragen door de medewerker.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënt blijft op de kamer (GRZ en somatiek) of afdeling (PG) of quarantaine afdeling.  Dit in overleg met de specialist ouderengeneeskunde
– Gedurende 14 dagen wordt de cliënt periodiek getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Goede basis hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen tijdens de zorg volstaat tenzij het plaatselijk crisisteam anders beslist
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst of moet de cliënt worden overgeplaatst naar een special corona-afdeling

Cliënt die overgeplaatst wordt tussen twee zorginstellingen.

Als de cliënt bij overname bewezen negatief is, of van een afdeling komt waar geen quarantaine of isolatiemaatregelen gelden, volstaan basis hygiënemaatregelen.

Cliënt zonder symptomen die poliklinisch bezoek heeft gebracht aan het ziekenhuis

Basis hygiënemaatregelen bij terugkomst volstaan.

Bronnen

ECDC. (2020, 8 april). Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation

Verenso: versie 2.0 d.d. 19-5-2020; Update Behandeladvies post-COVID-19 (geriatische) revalidatie https://www.verenso.nl/nieuws/update-behandeladvies-post-covid-19-geriatrische-revalidatie

RIVM. (z.d.). Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

Federatie Medisch Specialisten: Niet meer besmettelijk na COVID -19 infectie: versie 7-7-2020

LCI richtlijn COVID-19 : https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19  versie 15-10-2020