Gebaseerd op informatie die beschikbaar is over incubatietijd van SARS-CoV-2-infectie en virale verspreiding op het moment van publicatie. Raadpleeg de ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic voor de meest actuele informatie.

Thuiszorg

De cliënt kan uit isolatie als deze minimaal 8 dagen ná het stellen van de COVID-19 diagnose 72 uur geheel symptoomvrij  is.

Intramurale zorg

Solitaire isolatie

De cliënt kan uit isolatie als deze minimaal 8 dagen ná het stellen van de COVID-19 diagnose 72 uur geheel symptoomvrij is

Isolatie- of cohortafdeling

De afdeling kan afgeschaald worden naar quarantaine-situatie als minimaal 8 dagen na het stellen van de laatste COVID-19 diagnose op de afdeling situatie alle cliënten minimaal 72 uur geheel symptoomvrij zijn.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënten blijven op de afdeling
– Gedurende 14 dagen worden alle cliënten op de afdelingen 2x per dag getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Goede basis hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen tijdens de zorg volstaat.
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst.

Speciale corona-afdeling

Een cliënt kan naar de eigen afdeling of naar huis als de cliënt minimaal 8 dagen ná het stellen van de COVID-19 diagnose 72 uur geheel symptoomvrij is.

Indien een cliënt teruggaat naar de afdeling waar deze oorspronkelijk verbleef, dan mag de cliënt de nieuwe afdeling niet af.

Opname van cliënt met onbekende COVID-19 status vanuit het ziekenhuis of thuissituatie (ook tijdelijke opnames)

Zie stroomschema:

De zorginstelling bepaalt zelf hoe dit schema uitgevoerd gaat worden. Indien er specifieke omstandigheden zijn die aanpassing van de periode van quarantaine nodig maken, kan de eigen specialist ouderengeneeskunde hierover een beslissing nemen.

Cliënt blijft in principe 14 dagen in quarantaine. Als dit niet haalbaar is bij bijv. dwalende PG-cliënten: opname bij voorkeur op kleinschalige afdeling.  De zorginstelling kan er voor kiezen om op dag 6 een test af te nemen. Indien deze negatief is dan kan de quarantaine instelling verkort worden naar 7 dagen mits op dag 7-14 bij intensieve zorg een mondneusmasker en handschoenen worden gedragen door de medewerker.

In de quarantaine-situatie geldt
– Cliënt blijft op de kamer (GRZ en somatiek) of afdeling (PG) of quarantaine afdeling.  Dit in overleg met de specialist ouderengeneeskunde
– Gedurende 14 dagen wordt de cliënt periodiek getemperatuurd en is er verscherpte controle op corona gerelateerde klachten
– Goede basis hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen tijdens de zorg volstaat.
– Voer waar mogelijk werkzaamheden op minimaal 1,5 meter van de cliënt uit.
– Bij symptomen die passen bij COVID-19 moet de cliënt (of afdeling) direct in isolatie worden geplaatst of moet de cliënt worden overgeplaatst naar een special corona-afdeling

Cliënt die overgeplaatst wordt tussen twee zorginstellingen.

Als de cliënt bij overname bewezen negatief is, of van een afdeling komt waar geen quarantaine of isolatiemaatregelen gelden, volstaan basis hygiënemaatregelen.

Cliënt zonder symptomen die poliklinisch bezoek heeft gebracht aan het ziekenhuis

Basis hygiënemaatregelen bij terugkomst volstaan.

Medewerker met PCR-bevestigde COVID-19

Een medewerker mag weer aan het werk als deze minimaal 8 dagen ná het stellen van de COVID-19 diagnose 72 uur geheel symptoomvrij is.

Overleg met de bedrijfsarts als er problemen ontstaan in de bezetting.

Bronnen

ECDC. (2020, 8 april). Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation

Verenso: versie 2.0 d.d. 19-5-2020; Update Behandeladvies post-COVID-19 (geriatische) revalidatie https://www.verenso.nl/nieuws/update-behandeladvies-post-covid-19-geriatrische-revalidatie

RIVM. (z.d.). Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis