Voorbeeld documenten van een Uitbraakprocedure (Outbreakprocedure)
Van de Atlant Zorggroep:
Van de Deskundige Infectiepreventie werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis en werkzaam voor diverse zorginstellingen in de omgeving van Doetinchem:
Deze documenten kunnen gebruikt worden als voorbeeld voor een op te stellen procedure.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze procedures.