Uitgangssituatie

In de fase van de pandemie juni/juli 2021 zullen de ingestelde maatregelen die verspreiding van het SARS-CoV-2 tegen moeten gaan steeds verder worden afgebouwd. Het risico op introductie van het virus in de VVT instelling zal hierdoor toenemen. Dit kan leiden tot snelle en grote uitbraken (super-spreading events) mede doordat sommigen al infectieus zijn voordat zij symptomen ontwikkelen. In deze fase is snelle en adequaat uitbraakmanagement essentieel.

Doelstelling

Het doel is om contacten te identificeren, hen te informeren over blootstelling en risico op besmetting en hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. Bijzonder betreft het hier contacten die kwetsbaar zijn en contacten (zoals zorgmedewerkers) die werken met kwetsbare personen.

Communicatie

Covid positieve cliënt intramuraal (24 uurs zorg)

Labaratorium -> Specialist ouderengeneeskunde -> Leidinggevende betreffende afdeling -> Management

Covid positieve cliënt extramuraal (geen 24 uurs zorg)

GGD-> Huisarts -> Leidinggevende betreffende team of afdeling -> Management

Covid postieve medewerker

GGD -> Bedrijfsarts -> Leidinggevende betreffende afdeling of team-> Management

Werkwijze

Formeer een lokaal Outbreak Management Team (OMT)

In het OMT nemen in ieder geval plaats: Specialist Ouderengeneeskunde, Leidinggevende getroffen afdeling of team, Deskundige infectiepreventie.

Betreft cliënt die géén 24 uurs zorg ontvangt

 • GGD start het bron- en contactonderzoek . Zie protocol RIVM Bron-en Contactonderzoek.
 • Gebruik bij de besmette cliënt PBM volgens protocol : Maatregelen bij COVID-19
 • Overleg met corona kernteam van de instelling over te nemen vervolgstappen
 • Cliënten die géén 24 uurs zorg ontvangen en binnen het bron- en contactonderzoek vallen
  • Behandelen als verdachte cliënt:  10 dagen quarantaine  en inzet mondneusmasker en handschoenen voor medewerkers
  • Neem besluit over aanpassing route, sluiten groep, enz. (OMT)

Betreft cliënt die 24 uurs zorg ontvangt

 • Neem maatregelen rond de besmette cliënt(en). Zie protocol Maatregelen bij COVID-19
 • Indien er sprake is van een Kleinschalig Wonen afdeling overweeg* de hele afdeling in cohort te plaatsen en alle cliënten als besmet te beschouwen
 • Informeer cliënten, familie, medewerkers, (huis)arts en corona- kernteam van de instelling
 • Medebewoners op de afdeling 24 in quarantaine in afwachting van bron- en contactonderzoek (zie beleid bron- en contactonderzoek )
 • Start het bron- en contactonderzoek; zie beleid : “bron- en contactonderzoek
   • Cliënten die buiten het contactonderzoek vallen :
    • geen maatregelen
Cliënten/ medewerkers die binnen het contactonderzoek vallen 
10 dagen quarantaineinzet mondneusmaskers en handschoenen voor medewerkers
Overweeg* alle cliënten en medewerkers in de quarantaine groep te laten testenIn overleg met OMT
Overweeg* wekelijks testen van cliënten en medewerkers in de quarantaine groepIn overleg met OMT
Informeer familie en betrokkenen over uitkomsten en gevolgendoor arts en/of door afdeling communicatie
Overweeg* bezoek toe te latenIndien de cliënt geen klachten heeft bezoek met mnmasker en in overleg met OMT
Neem besluiten over activiteiten die moeten worden opgeschortIn overleg met OMT

*Overwegingen : afhankelijk van de lokale situatie. Regionale prevalentie en plaatselijke prevalentie dienen meegenomen te worden in de beslissingen. Bespreek dit in het OMT

Betreft een (zorg)medewerker

 • Neem maatregelen rondom de besmette medewerker: niet in werkproces tot 48 symptoomvrij en minimaal 7 dagen na positieve test
 • Informeer cliënten, familie, medewerkers, (bedrijfs)arts en corona kernteam van de instelling
 • Start het bron- en contactonderzoek; zie hoofdstuk : “bron- en contactonderzoek” hieronder.
   • Cliënten die buiten het contactonderzoek vallen :
    • geen maatregelen.
Cliënten/ medewerkers die binnen het contactonderzoek vallen 
10 dagen quarantaineinzet mondneusmaskers en handschoenen voor medewerkers
Overweeg* alle cliënten en medewerkers in de quarantaine groep te laten testenIn overleg met OMT
Overweeg* wekelijks testen van cliënten en medewerkers in de quarantaine groepIn overleg met OMT
Informeer familie en betrokkenen over uitkomsten en gevolgendoor arts en/of door afdeling communicatie
Overweeg* bezoek toe te latenIndien de cliënt geen klachten heeft bezoek met mnmasker en in overleg met OMT
Neem besluiten over activiteiten die moeten worden opgeschortIn overleg met OMT

*Overwegingen : afhankelijk van de lokale situatie. Regionale prevalentie en plaatselijke prevalentie dienen meegenomen te worden in de beslissingen. Bespreek dit in het OMT

Bron- en contactonderzoek

De leidinggevende, de specialist ouderengeneeskunde en de deskundige infectiepreventie stellen de besmettelijke periode van de index vast.

De leidinggevende maakt een indeling van alle contacten die een index gehad heeft in de besmettelijke periode en vult binnen 24 uur de gegevens van deze contacten op de contactlijst in en stuurt deze per beveiligde mail naar de GGD van de regio.

De GGD start bij melding positieve COVID-19 een bron- en contactonderzoek binnen 24 uur nadat de melding is ontvangen

Werkinstructie en contactlijst (voorbeeld Twente) zie: werkinstructie – risico contacten

Zie verder het beleid:  Bron en contactonderzoek in instellingen

Voorbeelden informatiebrieven die door de GGD’s gebruikt worden: