Door het invullen van de checklijst wordt getest of kennis over hygiënisch handelen nog up-to-date is.  Het af te drukken antwoordblad geeft aan wat goed of fout is. Via de gelinkte protocollen kunnen hiaten in kennis nagelezen worden.