Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je op de juiste wijze omgaat met steriele verbandmiddelen. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan.  Zoek in het protocol Bewaren van steriele verbandmiddelen in de afdelingsvoorraad of cliëntenkamer op wat de juiste uitvoering is.

Opslag steriele verbandmiddelen in de afdelingsvoorraad

Nr.VraagJaNee
1Worden steriele verbandmiddelen gescheiden opgeslagen van niet-steriele verbandmiddelen?
2Is er een aparte kast of kastgedeelte voor steriele verbandmiddelen?
3Liggen steriele verbandmiddelen boven in (bij gebruik van een kastgedeelte)?
4
Staat de kast in een schone en droge ruimte (bijv kantoor, medicijnkamer)?
5Staat de kast in een spoelruimte of badkamer?
6Raakt de verpakking van steriele materialen wel eens beschadigd?
7
Gebruik je plakband, elastiekjes om verpakkingen bij elkaar te houden?
8Zijn er geopende verpakkingen van steriele verbandmiddelen aanwezig?
9Zijn er steriele materialen aanwezig, die over de houdbaarheidsdatum zijn?
10Zijn er een afspraken voor controle van de voorraad steriele verbandmiddelen?
11Wordt de voorraadkast 1x per 3 maanden gereinigd?
12Leg je verbandmiddelen, die overblijven op een cliëntenkamer, terug in de afdelingsvoorraad?
Verbandkar

Nr.VraagJaNee
1Wordt de verbandkar wekelijks gereinigd?
2Is de verbandkar schoon?
3Zet je de verbandkar in een spoelruimte of badkamer?
4Is de voorraad in de verbandkar voor max. 24-48 uur?
5Zijn er geopende verbandmiddelen aanwezig in de verbandkar?
6Neem je de verbandkar mee op de cliëntenkamers?
7Leg je verbandmiddelen vanuit de verbandkar terug in de afdelingsvoorraad?
Verbandmiddelen op de cliëntenkamer

Nr.VraagJaNee
1Bewaar je verbandmiddelen op een cliëntenkamer in een dichte kast of box?
2Bewaar je de verbandmiddelen in een schone, droge ruimte?
3Bewaar je de verbandmiddelen in een badkamer of onder het bed?
4Gebruik je verbandmiddelen ook voor andere cliënten?
5Leg je verbandmiddelen die overblijven terug in de afdelingsvoorraad?