Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je de naaldencontainer goed gebruikt. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Hoe gebruik je een naaldencontainer op wat de juiste uitvoering is.

Nr.VraagJaNee
1Is er een naaldencontainer aanwezig?
2Heeft de naaldencontainer een UN-keurmerk?
3Is de deksel van de naaldencontainer goed gemonteerd op de beker? (d.w.z. sluit de deksel rondom goed aan op de beker)
4Staat de naaldencontainer altijd rechtop?
5Neem je de naaldencontainer mee naar de plaats van handelen?
6Weet je waar de maximale vulstreep op de container staat?
7Is de naaldencontainer gevuld boven de maximale vulstreep?
8Schud je de naaldencontainer om ruimte te maken voor meer naalden?
9Steek je een naald terug in het hoesje?
10Haal je de naald handmatig van de spuit?
11Gebruik je de inkepingen op de deksel om naald en spuit te scheiden? (eventueel kun je een naaldverwijderaar voor insulinenaaldjes gebruiken)
12Zijn er reserve naaldencontainers aanwezig?
13Sluit je de naaldencontainer goed af (= verzegelen) vóór het afvoeren?
14Weet je waar je de volle naaldencontainers moet inleveren?
15Voer je volle naaldencontainers af als huishoudelijk afval?

Welke voorwerpen moet je verzamelen in de naaldencontainer?

Nr.VraagJaNee
1(insuline-)naalden
2spuiten (zonder naalden)
3veilige naalden *
4doekjes, watten
5spuiten met naalden, die niet van elkaar te scheiden zijn
6lancetten (bloedsuiker)
7insulinepennen
8naaldvoerder

* Veilige naalden zijn injectienaalden die direct na gebruik worden beschermd door een afdekkapje. Daarmee wordt de naald onbruikbaar en worden prikaccidenten voorkomen.