Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of goed om gaat met huishoudelijk afval. Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Huishoudelijk afval op wat de juiste uitvoering is.

Nr.VraagJaNee
1Verzamel je huishoudelijk afval in een afvalemmer met plastic zak?
2Verpleeghuis: Voer je afval dagelijks af in verpleeghuis / woonzorgcentrum?
3Appartement woonzorgcentrum /thuiszorg: Voer je afval tenminste 1x per week af in de thuiszorg?
4Voer je volle katheterzakken af als huishoudelijk afval?
5Leeg je katheterzakken voordat je ze afvoert als huishoudelijk afval?
6Is er een container aanwezig voor het verzamelen van volle afvalzakken?
7Staat deze afvalcontainer in een aparte ruimte?
8Worden schone materialen opgeslagen in de ruimte waar de afvalcontainer staat?
9Voer je naalden en andere scherpe voorwerpen af als huishoudelijk afval?
10Voer je volle naaldencontainers af als huishoudelijk afval?
11Voer je restmedicijnen af als huishoudelijk afval?