Werkwijze

Door het invullen van de onderstaande vragenlijst kun je testen of je verpleegmaterialen vaak genoeg reinigt en/of desinfecteert.  Kruis “ja” of “nee” aan bij de vragen.

Het vinkje geeft het juiste antwoord aan. Zoek in het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen  of in het protocol Handmatige reiniging en desinfectie van po, urinaal en waskom in de thuiszorg op wat de juiste uitvoering is.

Let op: deze checklist richt zich niet op alle verpleegmaterialen die in het protocol worden genoemd. Deze checklist is een steekproef.

Nr.VraagJaNee
1Reinig je zichtbare vuile materialen direct?
2Reinig en desinfecteer je verpleegmaterialen die besmet zijn met bloed?
3Worden aantrekkousen cliëntgebonden gebruikt?
4Krijgt iedere cliënt bij opname een schoon bed (geheel gereinigd)?
5Reinig je ook de onderkant en zuignappen van de douchemat?
6Droog je de douchebrancard af na reiniging, ook onder het hoofdkussen?
7Worden po's en urinalen gereinigd en gedesinfecteerd vóór uitgifte aan
een volgende cliënt (desinfectie in pospoeler of handmatig)?
8Reinig je het tafelblad van de rolstoel dagelijks?
9Wordt de tillift wekelijks gereinigd?
10Wordt de draagband van de tillift wekelijks gewassen?