Op de website is een inwerkdocument gepubliceerd die gebruikt kan worden voor nieuwe medewerkers, stagiaires, leerlingen, enz.

Dit document geeft de belangrijkste onderwerpen weer die alle (nieuwe) medewerkers moeten weten alvorens ze aan de slag gaan en is te vinden onder Protocollen – Basishygiëne- Inwerkdocument Hygiëne & Infectiepreventie