Het verpleeghuis is voor veel ouderen de laatste plek waar ze wonen. Het is daarom belangrijk dat ze zich thuis voelen en het zoveel mogelijk als ‘hun thuis’ ervaren. Tegelijkertijd zijn bewoners van het verpleeghuis een kwetsbare doelgroep, dus veiligheid is belangrijk en hygiëne daarmee ook. Wat verstaan bewoners eigenlijk onder hygiëne? En in hoeverre mag hygiëne de huiselijkheid beïnvloeden? Patiënten federatie Nederland vroeg het bewoners (en hun naasten) van Het Vrijthof (SZR) in Tiel.

Bewoners lijken zich ook best bewust van besmettingsgevaar. Cliënten en hun naasten zijn dan best bereid om wat huiselijkheid in te leveren: hygiënemaatregelen zijn gerechtvaardigd als de handeling daarom vraagt. Ze gaan ervan uit dat de verzorgenden en verpleegkundigen dit goed kunnen inschatten: ‘Daar zijn ze voor opgeleid’.

Lees het volledige artikel op Zorg voor Beter