Naar aanleiding van het invoeren van de meldingsplicht voor CPE (per juli 2019) is de richtlijn BRMO, in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE), aangepast door het Platform BRMO buiten zorginstellingen. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • Meldingsplicht CPE toegevoegd;
  • Bronopsporing en contactonderzoek aangepast n.a.v. meldingsplicht CPE.

Bron : RIVM