Apparatuur – eisen t.a.v. infectiepreventie

Apparatuur – eisen t.a.v. infectiepreventie

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Woonzorgcentra

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkómen van verspreiding van micro-organismen vanuit en via apparatuur naar de cliënt.

Waarom

Bij onvoldoende aandacht voor infectiepreventie rondom apparatuur, kan de apparatuur een besmettingsbron vormen voor cliënt(en) en medewerkers

Wanneer

In de tabel in de werkwijze is aangegeven welke aandachtspunten t.a.v. infectiepreventie belangrijk zijn bij aanschaf en onderhoud van apparatuur.
De reiniging en desinfectie van apparatuur door gebruikers is beschreven in het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen en apparatuur.

Werkwijze

Apparaat/ Artikel Infectiepreventie-eisen bij aanschaf Aandachtspunten infectiepreventie bij onderhoud
Airco "Droog" systeem, d.w.z. een systeem zonder waterverneveling
Bladderscan Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER

Bij keuze apparatuur vraag naar een lijst met geschikte desinfectiemiddelen me de samenstelling/ ingrediënt van de actieve stof

Bloeddrukmeter (handmatig, automatisch) Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Bloedsuikermeter Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER

NB. Multiclix-prikpennen zijn alleen toegestaan voor cliëntgebonden gebruik (dus iedere cliënt een eigen multiclix-prikpen)

Single patiënt use bloedsuikermeter blijft bij de cliënt.
Single use altijd inzetten voor cliënt in isolatie.
Multi-patiënt-use bloedsuikermeter altijd desinfecteren na gebruik.
Single patiënt use bloedsuikermeter blijft bij de cliënt.
Single use altijd inzetten voor cliënt in isolatie.
Multi-patiënt-use bloedsuikermeter altijd desinfecteren na gebruik.
Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
ECG-apparaat Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Disposabel elektrode plakkers
Infuuspomp / sondevoedingspomp / spuitpomp Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Luchtbevochtigings-systeem Voorkeur: bevochtiging op basis van stoom
Waterafscheider tussen stoomtoevoer en condensafvoer
Directe afover van lekwater en condens
Luchtfilters moeten droog blijven.
Voorkómen van vochtophoping in de installatie
Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
Oorthermometer Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Pariboy Zie vernevelapparatuur
Pospoeler / bedpanspoeler Voldoet aan de technische eisen zoals beschreven in de -richtlijn Urinelozing en Stoelgang VWK
Voldoet aan desinfectie volgens norm NEN-EN-ISO 15883-3
Jaarlijkse validatie volgens norm NEN-EN-ISO 15883-3
Saturatiemeter Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Uitzuigapparatuur Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Voorzien van overloopbeveiliging
Voorzien van filters ter voorkoming van besmetting inwendig deel van de pomp
Levering van disposabel onderdelen: opvangbeker, slangen, connectors
NB. Gebruik bij voorkeur geen herbruikbare (niet-disposabel) opvangbekers. Bij gebruik van herbruikbare bekers moet een systeem voor thermische desinfectie aanwezig zijn (lees; geevalideerde pospoeler)
Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
Vacuümpomp voor VAC-therapie Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Levering van disposabel onderdelen: opvangbeker, slangen, connectors
Voorzien van filters ter voorkoming van besmetting inwendig deel van de pomp
Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
Vermaler voor disposabel po's, urinalen etc. (Pulpvermaler, Vernacare) Volgt
Vernevelapparatuur (bijv. Pariboy) Bestand tegen desinfectie met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel opgenomen in het CTGB-REGISTER
Levering van disposabel onderdelen: masker, mondstuk, koppelstukken, cups, slang
Voorzien van compressorfilter
Compressorfilter is goed te beoordelen op verontreiniging
Mogelijkheid voor plaatsen van een filter op het uitlaatgedeelte bij verneveling van antimicrobiële medicatie
Frequentie vervanging compressorfilter en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)
Halfjaarlijkse controle door leverancier
Zuurstofconcentrator Inlaatfilter is handmatig te reinigen
Frequentie en bevoegdheden van vervangen van verschillende soorten filters vastleggen
Beschrijving van alle typen filters in de concentrator
Frequentie vervanging filters en door wie (gebruiker, Technische Dienst of firma)

Onderhoudsafspraken:

In geval van onderhoud is vastgelegd

 • de frequentie van onderhoud door de leverancier (minimaal 1x per jaar);
 • de acties bij onderhoud, bijv. vervanging van filters, validatie;
 • wie de acties mag uitvoeren.

Registratie:

 • onderhoud is schriftelijk vastgelegd;
 • op de apparatuur is duidelijk zichtbaar wanneer de volgende controle moet worden uitgevoerd (d.m.v. een sticker).

Leen/huurapparatuur:

 • voor geleende of gehuurde appartuur gelden dezelfde eisen als voor gekochte apparatuur.

Verantwoordelijkheden

Verzorgenden / verpleegkundigen:

 • gebruik van apparatuur volgens handleiding;
 • reiniging en desinfectie zoals beschreven in het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen en apparatuur;
 • melden van storingen aan de technische dienst

Technische Dienst:

 • voert onderhoud uit volgens afspraak;
 • registratie van alle onderhoud en storingen.

Inkoop:

 • toetsen van apparatuur aan infectiepreventie-eisen vóór aanschaf;
 • opnemen van infectiepreventie in onderhoudscontract.

Definities

Ctgb-register: College voor de toelating van gewasbescherming en biociden. Het Ctgb bepaalt de toelating van desinfectiemiddelen die vallen onder de biocidewetgeving. Toegelaten middelen zijn opgenomen in het Ctgb-register. www.ctgb.nl

Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Aanmelden