Benodigde materialen

Benodigde materialen

Doelgroep

  • Verpleegkundigen / verzorgenden
  • Huishoudelijk assistenten
  • Paramedisch personeel
  • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuizen
  • Woonzorgcentra
  • Kleinschalige woonvormen
  • Thuiszorg

Benodigde Materialen

  • Zie betreffende isolatieprotocol

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Gebruiken van materialen die aan gestelde eisen voldoen, en daarmee bijdragen aan de veiligheid van cliënt en medewerker.

Waarom

Bijdragen aan de cliënten- en medewerkersveiligheid.

Wanneer

Zie de werkwijze.

Werkwijze

Handschoenen

Niet-steriele Nitrile handschoenen
(blauwe, paarse, witte)
Materiaal Nitriel
Eisen NEN-EN 455 en NEN-EN 374-2,3
Voorzien van CE-markering
Wanneer gebruiken Bij alle handelingen waarbij de handen in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen of niet intacte huid of slijmvliezen.
Volgens voorschrift in de BIG-protocollen.
Opmerkingen Plastic handschoenen (“benzinepomp-handschoenen”) en vinylhandschoenen voldoen niet aan de voorgeschreven NEN-norm.
Latex handschoenen kunnen stoffen bevatten die een allergische reactie veroorzaken.
Latex handschoenen bieden onvoldoende bescherming bij contact met cytostatica.
Latexhandschoenen bevatten vaak nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen, welke als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd zijn.
Met name bij veelvuldig gebruik van latexhandschoenen is er een risico. Bij gebruik van minder dan circa 25 paar wegwerphandschoenen per jaar lijkt sprake van een verwaarloosbaar risico (VWA, juli 2010).

Vloeibare zeep

Vloeibare zeep in:
Wanddispenser
Flacon met pompje
Materiaal Vloeibare handzeep
Eisen In wanddispenser met elleboogbediening of een zeeppompje.
De dispenser heeft een disposable flacon (wegwerpcontainer), die niet wordt na- of bijgevuld.
Wanneer gebruiken Zie het protocol handhygiëne
Opmerkingen Gebruik geen navulbare flacon of container. Bij navullen bestaat het risico op uitgroei van micro-organismen in de zeepresten.

Handendesinfectans

Handendesinfectans (handalcohol) in:
Wanddispenser
Flacon met pompje
Zakflacon
Materiaal Handendesinfectans in vloeibare (waterige) of gelvorm
Eisen Handendesinfectans moet voldoen aan de norm EN 1500.
Handendesinfectans moet effectief zijn tegen NORO.
De dispenser heeft een disposable flacon (wegwerpcontainer), die niet wordt na- of bijgevuld.
Wanneer gebruiken Zie het protocol handhygiëne
Opmerkingen Gebruik geen navulbare flacon of container. Bij navullen bestaat het risico op uitgroei van micro-organismen in de alcoholresten.

Beschermende kleding; vochtwerend schort

Beschermende kleding: vochtwerend schort
Materiaal Plastic of non-woven materiaal
Eisen Vochtwerend
Wanneer gebruiken Bij alle handelingen waarbij de kleding in contact kan komen met lichaamsvloeistoffen of niet intacte huid of slijmvliezen.
Bij toepassing van het protocol contactisolatie
Opmerkingen

Beschermende kleding; vochtwerende isolatiejas met lange mouwen

Beschermende kleding: Vochtwerende isolatiejas met lange mouwen
Materiaal Non-woven materiaal
Eisen Vochtwerend
Voorzien van manchetten en rugsluiting.
Wanneer gebruiken Bij MRSA-isolatie
Opmerkingen

Mondneusmaskers

Mondneusmasker ( ook genoemd chirurgisch mondneusmasker)
Type II of de vloeistofbestendige variant Type IIR
Materiaal Voorzien van een neusbeugel (klem).
Bevestiging door middel van oor-elastieken of banden die gestrikt moeten worden.
Instructie opzetten mondneusmasker
Eisen Voorzien van CE-markering (bestaat uit de letters CE, gevolgd door 4 cijfers).
Toetsing op basis van de norm NEN-EN 14683
Wanneer gebruiken Bij MRSA-isolatie
Bij druppelisolatie Influenza
Bij COVID verdenking of COVID isolatie
Opmerkingen Dit masker biedt onvoldoende bescherming bij Norovirus en tuberculose. Bij deze infectieziekten moet een filtermondneusmasker worden gedragen.

Filtermondneusmasker

Filtermondneusmasker FFP1 of FFP2
Materiaal Masker met filtervermogen, afhankelijk van de klasse.
Een hoger FFP-nummer staat voor een betere filtering van lucht en daarmee een betere bescherming.
Eisen EN149:2001 met een CE-markering (CE, gevolgd door 4 cijfers)
Het type (klasse) wordt aangeduid met FFP1 of FFP2.
Wanneer gebruiken Norovirus; type FFP1 (FFP2 mag ook)
Bij druppelisolatie PRP
Bij COVID- isolatie ; aerosolvormende handelingen altijd FFP2
Bij aërogene isolatie bij tuberculose; altijd FFP2
Opmerkingen Het FFP2 masker filtert beter dan het FFP1 masker.

Instructie opzetten mondneusmasker

Po- zakken

Materiaal Plastic po-zak met absorberend materiaal
Eisen P-zak past in po of po-emmer
Absorberend materiaal (mat)
Wanneer gebruiken Alleen van toepassing voor die afdeling/units waar een te grote afstand is tussen cliëntengroep en pospoeler, of waar een enkele cliënt op de afdeling/unit een po gebruikt.
Opmerkingen Handmatig legen, reinigen en desinfecteren van po's en urinalen is niet toegestaan omdat er een groot risico is op verspreiden van (resistente) micro-organismen, door smeren en spatten.

Mocht de absorberende mat niet voldoende vocht opnemen dan kan een losse absorberende mat worden toegevoegd.

Naaldencontainer

Naaldencontainer
Materiaal Hard plastic, ondoorlaatbaar voor scherpe voorwerpen.
Eisen UN 3291 keurmerk

Voorzien van:
inkepingen in deksel om spuit en naald te scheiden;
maximale vulstreep;
afsluiting; mogelijkheid om tussentijds af te sluiten en definitief af te sluiten.

Wanneer gebruiken Voor afvoeren van alle scherpe voorwerpen die besmet zijn met bloed (naalden, lancetjes, bloedsuikernaaldjes).
Opmerkingen

Alcohol 70%

Alcohol 70% voor desinfectie van materialen en oppervlakken
Materiaal Alcohol 70%
Eisen Middelen voor desinfectie van oppervlakken vallen onder de Bestrijdingsmiddelenwet en moeten voorzien zijn van een N-nummer.
Chloor en alcohol worden gedoogd als desinfectiemiddelen voor oppervlakken en verpleegmaterialen binnen zorginstellingen.
Wanneer gebruiken Desinfectie in deze situaties is beschreven in de protocollen:
Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen nodig?
Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen
MRSA: Einddesinfectie van een MRSA-kamer
Opmerkingen Handendesinfectans is niet geschikt voor desinfectie van materialen en oppervlakken.
Middelen zoals Dettol en lysol mogen niet voor desinfectie worden gebruikt, omdat ze niet wettelijk zijn toegelaten voor oppervlaktedesinfectie.

Chloortabletten

Chloortabletten voor desinfectie van materialen en oppervlakken
Materiaal Chloortabletten, met 1,5 gram actief chloor per tablet.
Eisen Middelen voor desinfectie van oppervlakken vallen onder de Bestrijdingsmiddelenwet en moeten voorzien zijn van een N-nummer.
Chloor en alcohol worden gedoogd als desinfectiemiddelen voor oppervlakken en verpleegmaterialen binnen zorginstellingen.
Wanneer gebruiken Na zichtbare bevuiling met bloed of lichaamsvloeistoffen met bloedbijmenging;
Na isolatie van een cliënt (bijvoorbeeld een MRSA-drager).
Desinfectie in deze situaties is beschreven in de protocollen:
Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen nodig?
Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen
MRSA: Einddesinfectie van een MRSA-kamer
Medewerkers moet op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico’s bij gebruik van chlooroplossing.
Veiligheidsblad
Opmerkingen Vloeibaar chloor (bijv. Glorix) is niet toegestaan voor desinfectie van oppervlakken en verpleegmaterialen.
Middelen zoals Dettol en lysol mogen niet voor desinfectie worden gebruikt, omdat ze niet wettelijk zijn toegelaten voor oppervlaktedesinfectie.

 

 

 

Verantwoordelijkheden

Alle medewerkers:

gebruiken de materialen zoals aangegeven in de diverse protocollen.

Werkgever:

biedt de benodigde materialen aan, die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

CE-markering: Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen
N-nummer: Toelatingsnummer, verstrekt door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB).
NEN-norm: Een standaard waarin alle NEderlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruikersvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

Aanmelden