Hygiënisch gebruik van de Cradle

Hygiënisch gebruik van de Cradle

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Vrijwilligers

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkomen van kruisinfecties door het gebruik van de Cradle

 

Waarom

In de meeste situaties is alleen reinigen voldoende. Bij het reinigen worden vuil en micro-organismen verwijderd.

Desinfectie is nodig wanneer er verpleegmaterialen vervuild zijn met  bloed of bloedbijmenging. Dan is alleen reiniging niet voldoende. Tevens is desinfectie nodig wanneer er sprake is van uitbraak buikgriep of wanneer er sprake is van dragerschap BRMO/MRSA gebruiker.

De cradle is niet bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectantia. Gebruik alleen een klamvochtige microvezeldoek.

 

Wanneer

 • Vóór gebruik Cradl door klant en medewerker
 • Na gebruik Cradl

Werkwijze

Voor gebruik

Zorg dat alle medewerkers en klanten die langdurig de cradl aanraken de handen gedesinfecteerd hebben met handalcohol en zie daarop toe.

Zie daarvoor protocol handhygiëne.

Na gebruik

Maak de cradl voorzichtig schoon met een klam vochtige microvezeldoek

 

Niet gebruiken bij

Klanten die drager zijn van een MRSA/BRMO

Indien er sprake is van een (dreigende) uitbraak van buikgriep

Let op: mocht de cradl toch gebruikt zijn in bovenstaande gevallen dan de cradl niet meer gebruiken en opsturen naar de leverancier ter desinfectie

Verantwoordelijkheden

Medewerkers:

 • volgen de instructies in dit protocol;
 • kennen de risico’s van onvoldoende handhygiëne.

Werkgever:

 • biedt de benodigde materialen aan;
 • besteedt regelmatig aandacht aan een goede handhygiëne;
 • biedt materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cradle een interactief zorginstrument dat aanraking tussen  mensen vertaalt in geluid.

Literatuur

Zie website www.contactdooraanraking.nl

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

 

Aanmelden