Een medewerker/vrijwilliger met een infectie

Een medewerker/vrijwilliger met een infectie

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Alle medewerkers die werken met voeding
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Begeleiders die geen verzorgende handelingen uitvoeren
 • Vrijwilligers

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg
 • Woning of afdeling Korsakov cliënten

Benodigde Materialen

 • Zie betreffende isolatieprotocol

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkomen dat medewerkers/vrijwilligers met een infectie of een resistente bacterie, cliënten en/of collega’s besmetten.

Waarom

Medewerkers/vrijwilligers die zelf een infectie hebben of een resistente bacterie bij zich dragen, kunnen cliënten en/of collega’s besmetten.
Welke infecties moet je melden? Zie ook meldingsplichtige infectieziekten.

 • steenpuisten
 • nagelbedontsteking
 • diarree en/of braken
 • geelzucht
 • ontstoken oog
 • huiduitslag, blaasjes, bultjes of andere huidaandoeningen
 • influenza-achtig ziektebeeld (de griep)

Meld ook;
Een opname, behandeling of werken in een buitenlandse zorginstelling, vanwege het risico op MRSA-dragerschap.
Een deskundige (bedrijfs- of ARBO/arts) wordt geraadpleegd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Wanneer

 • Dit geldt voor alle medewerkers met één van de hierboven genoemde ziekten, die werken in de zorg en/of met voeding.
 • Dit geldt eveneens voor vrijwilligers die maaltijden bereiden en/of cliëntencontact hebben.

Werkwijze

Tijdens kantooruren

Medewerker/vrijwilliger:

 • Heb je één van bovengenoemde aandoeningen?
 • Meld dit zo spoedig mogelijk bij jouw direct leidinggevende (of vervanger).
 • Meld dit in ieder geval vóórdat je aan het werk gaat.
 • Volg de adviezen die je krijgt op.

Leidinggevende:

 • Neem contact op met de bedrijfsarts.
 • Stuur zo nodig de medewerker door naar de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts:

 • Bepaal of de normale werkzaamheden gestaakt dienen te worden.
 • Geef aan wat vervangende werkzaamheden zijn.
 • Geef aan wanneer en op welke voorwaarden het werk hervat mag worden.
 • Koppel de gemaakte afspraken terug naar de leidinggevende.

Leidinggevende / medewerker / vrijwilliger:

 • Wanneer de normale werkzaamheden gestaakt moeten worden, maak dan samen afspraken over wanneer de medewerker / vrijwilliger weer kan beginnen met werken.
 • Avonduren / weekend / in het geval de bedrijfsarts niet bereikbaar is

Leidinggevende:

 • Neem een beslissing over het al dan niet stoppen met werken.
 • Overleg zo nodig met een dienstdoende verpleeghuisarts of arts-microbioloog.
 • Neem de eerstvolgende werkdag contact op met de bedrijfsarts en stuur zo nodig de medewerker door naar de bedrijfsarts.

Opmerking
- Heb je een aandoening die niet hierboven genoemd wordt en je twijfelt of je mag werken? Bespreek dit met de leidinggevende. De leidinggevende neemt bij twijfel contact op met een bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde of arts-microbioloog.
- Zijn er binnen de instelling waar je werkt andere afspraken of andere contactpersonen die je moet bellen? Volg dan de eigen procedure in overleg met de leidinggevende.

Verantwoordelijkheden

Zie ook: Voorbeeld verantwoordelijkheden bij zelfsturende teams

Medewerker/vrijwilliger:

 • melden van (het risico op) infectie;
 • advies van de bedrijfsarts opvolgen.

Leidinggevende:

 • opvolgen advies van de bedrijfsarts;
 • buiten kantooruren een vervangende deskundige raadplegen.

Bedrijfsarts *:

 • adviseren over wel/geen werkverbod en eventueel te nemen maatregelen.
Of een andere deskundige die binnen de instelling bevoegd is om te adviseren over te nemen maatregelen. Deze deskundige heeft kennis op gebied van infectieziekten.

Definities

MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica. Gewoonlijk veroorzaakt de MRSA geen probleem. Maar onder speciale omstandigheden kan infectie ontstaan: bij een wond of bij verminderde weerstand. Er zijn nog antibiotica waarmee de arts kan behandelen, maar ze zijn beperkt en er moet daarom met zorg mee worden omgegaan.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

Aanmelden