Hoe gebruik je de naaldencontainer?

Hoe gebruik je de naaldencontainer?

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Naaldencontainer (voorzien van UN keurmerk)

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkómen van prikaccidenten door het op juiste wijze gebruiken van een naaldencontainer.

Waarom

Prikaccidenten ontstaan vaak doordat scherpe voorwerpen met bloed eraan (naalden, lancetjes etc) niet direct in de naaldencontainer worden gestopt.

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander.

Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Humaan Immunodeficiëntie
Virus (HIV) worden overgedragen.

Door de naaldencontainer goed te gebruiken en af te voeren, kan een groot deel van de prikaccidenten worden voorkomen. Hierdoor bescherm je jezelf, de cliënten en je collega’s.

Wanneer

Bij iedere handeling waarbij sprake is van scherpe voorwerpen die met bloed besmet zijn (naalden, mesjes, lancetten, scalpels etc).

Werkwijze

Plaats van de naaldencontainer

 • Zet de naaldencontainer zo dicht mogelijk bij de plaats van handelen, bij voorkeur op maximaal één armlengte afstand.
 • Zorg dat er een naaldencontainer aanwezig is op de medicijnkar.
 • Neem een naaldencontainer mee, wanneer er geen naaldencontainer aanwezig is.
 • Loop niet met een gebruikte naald in een bekkentje naar een andere ruimte.
 • Zorg voor voldoende reservecontainers op de afdeling.

Gebruik van de naaldencontainer

 • Monteer de deksel op naaldencontainer en controleer of de deksel en beker rondom goed aansluiten.
 • Vul de container niet verder dan de maximale vulstreep.
 • Schud de volle container niet om ruimte te creëren.
 • Steek nooit een naald terug in de naaldhoes.
 • Gebruik de inkepingen in het deksel voor het scheiden van naald en spuit.
 • Verwijder naalden niet handmatig van de spuiten.
 • Houd de container rechtop gedurende gebruik.
Wat hoort in de naaldencontainer? Wat hoort NIET in de naaldencontainer?
Lancetten
Veilige naalden
Spuiten met naalden die niet te scheiden zijn
(bijv. griepvaccinatie, Fragmin)
Hechtnaalden
Hechtdraad met naald
Mesjes voor verwijderen van hechtingen
Hechtingen, agrafen
Naaldvoerder
Scheermesjes zonder beschermkapje
Spike
Doekjes, watten
Verpakkingen van naalden
Spuiten zonder naald
Papier

Dit is huishoudelijk afval.

 

Opmerkingen

 • Restmedicijnen in verpakking retour sturen naar de apotheek.
 • Losse restmedicijnen:
  • Verzamelen en retour sturen naar de apotheek (volgens afspraak met apotheek).
  • Indien er geen afspraken zijn over verzamelen van losse restmedicijnen; dan mogen deze in de naaldencontainer.
 • Aangebroken ampullen:
  • Afvoeren als glas (glasbak).
  • Indien geen glasbak afwezig, dan mogen ampullen in de naaldencontainer afgevoerd worden.

Afvoeren van volle naaldencontainers

 •  Sluit de volle naaldencontainer zodanig af dat deze niet te heropenen is.
 •  Breng de naaldencontainer naar de afgesproken plaats.
 •  (afhankelijk van de afspraken binnen de instelling; in verzamelbox in magazijn, bij de afvalbeheerder, via retourzending apotheek of anders)
 •  Voer volle naaldencontainers af als Specifiek Ziekenhuis Afval.
 •  Voer NOOIT een volle naaldencontainer af als huishoudelijk afval.

Heb je je geprikt aan een naald?
Wat moet ik doen bij een prikaccident? (prikaccident, geprikt aan een naald, snij accident, bijtaccident, spataccident)

Verantwoordelijkheden

Medewerkers:

 •  volgen de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 •  aanbieden van naaldencontainers die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV): Deze virussen kunnen van de ene persoon op de andere worden overgedragen door contact met bloed. Ieder contact met bloed is risicovol. De virussen kunnen worden overgedragen door prikken aan besmette naalden of via bloed op slijmvliezen of wonden. Dit noemt men “accidentele bloedcontacten”.
Prikaccident: Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) worden overgedragen.
Specifiek Ziekenhuis Afval: Afval met risico voor de gezondheid. Hieronder vallen scherpe voorwerpen die besmet zijn met bloed (bijv. naalden, lancetten, etc). Dit afval moet verzameld en afgevoerd worden in een naaldencontainer. Het Specifiek Ziekenhuis Afval wordt verwerkt in een speciale verbrandingsinstallatie.
Spike: Uiteinde van een infuussysteem om een infuuszak mee aan te prikken.
Veilige naalden”: injectienaalden die direct na gebruik worden beschermd door een afdekkapje. Daarmee wordt de naald onbruikbaar en worden prikaccidenten voorkomen.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

Arboportaal, Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Aanmelden