Huisdieren

Huisdieren

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Vrijwilligers

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Handschoenen
 • Beschermende kleding; plastic halterschort

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkomen van het overdragen van infectieziekten van dieren op mensen (cliënten, medewerkers en bezoekers).

Waarom

Tijdens het knuffelen en aaien van dieren kunnen ziekteverwekkers overgedragen worden van dieren op mensen.

Wanneer

Als dieren wonen op een afdeling of regelmatig op bezoek komen, binnen een verpleeghuis, woonzorgcentra of kleinschalig wonen en cliënten, medewerkers en/of bezoekers regelmatig contact hebben met deze dieren.

Werkwijze

Onder de volgende voorwaarden mogen dieren worden toegelaten in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen:

 • Binnen de afdeling/locatie moet een vaste medewerker aangewezen worden die belast is met het toezicht ten aanzien van (de verzorging van) huisdieren.
 • Schriftelijk moet vast worden gelegd wie er verantwoordelijk is voor het uitlaten van honden en het schoonmaken van de kattenbakken, kooien en dergelijke. Wanneer een cliënt verantwoordelijk is voor het uitlaten of de schoonmaak van zijn of haar huisdier, moet worden vastgelegd wie deze taak overneemt als de cliënt hier zelf niet (meer) toe in staat is.
 • Laat nieuwe huisdieren controleren en vaccineren door een dierenarts. Laat ze vervolgens periodiek controleren. Spreek hier met de dierenarts een geschikte termijn voor af.
 • Schriftelijk moet worden vast gelegd welke vaccinaties, controles en behandelingen een huisdier heeft gehad en hoe vaak het dier op controle moet komen. Eventueel kan de dierenarts om een schriftelijke verklaring gevraagd worden.
 • Bescherm honden en katten tegen vlooien.
 • Indien een cliënt een eigen huisdier in zijn of haar kamer of woning heeft, dan moet het dier in zijn hok of kooi tijdens de verzorging van de cliënt. Dit is vooral belangrijk indien verpleegkundige handelingen verricht worden, zoals wondverzorging.
 • Dieren mogen niet komen in keukens, behandelkamers en de medicijnkamer indien aanwezig.
 • Medewerkers en cliënten moeten na het knuffelen of verzorgen van dieren en het schoonmaken van hok, kooi of mand de handen wassen of desinfecteren.

Ten aanzien van schoonmaken zijn de volgende punten van belang:

 • Draag bij het schoonmaken wegwerphandschoenen en indien noodzakelijk een schort.
 • Kattenbakken moeten dagelijks worden verschoond. Deze schoonmaak mag niet plaats vinden in een keuken en de handen moeten worden gereinigd na het schoonmaken.
 • Kooien voor knaagdieren worden minimaal twee maal per week schoongemaakt. Kooien voor vogels worden schoongemaakt, in een frequentie die afhankelijk is van het aantal vogels dat in de kooi verblijft. Voorkeur is om kooien buiten te reinigen.
 • Een aquarium mag overal aanwezig zijn. Het schoonmaken van een aquarium moet geschieden volgens de gangbare normen voor een aquarium. Na afloop van het schoonmaken van het aquarium worden de handen en de armen gewassen.

Verantwoordelijkheden

Verzorgenden / verpleegkundigen/huishoudelijke assistenten:

 • Leggen, indien noodzakelijk, schriftelijk vast wie er verantwoordelijk is voor het uitlaten van honden en het schoonmaken van de kattenbakken, kooien en dergelijke.
 • Leggen, indien noodzakelijk,  schriftelijk vast welke vaccinaties, controles en behandelingen een huisdier heeft gehad en hoe vaak het dier op controle moet komen.
 • Laten, indien noodzakelijk,  nieuwe huisdieren controleren en vaccineren door een dierenarts. En zorgen voor periodieke controle.

Werkgever:

 •  Faciliteert, indien noodzakelijk, in vaccinaties en controles door een dierenarts.

Definities

Dieren: Onder dieren wordt in dit protocol verstaan: Inwonende honden, therapiehonden, katten, vogels, konijnen, vissen of andere dieren die geen gevaar opleveren voor cliënten en medewerkers en goed te instrueren zijn en/of in een kooi worden gehouden.

 

Literatuur

Aanmelden