Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen

Benodigde Materialen

 • Naaldencontainer (voorzien van UN keurmerk)
 • Plastic (vuilnis)zakken

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Bij ophoping van afval kunnen micro-organismen zich vanuit het afval verspreiden. Door het afval regelmatig af te voeren, wordt voorkomen dat mensen hiermee besmet worden.

Waarom

Bij ophoping van afval kunnen micro-organismen zich vanuit het afval verspreiden. Door het afval regelmatig af te voeren, wordt voorkomen dat mensen hiermee besmet worden.
Het grootste deel van het afval vanuit verpleeghuizen en woonzorgcentra levert geen groter gevaar op dan het afval van huishoudens. Voor het afvoeren van dit ongevaarlijk afval gelden wettelijke regels. Daarom wordt afval van zorginstellingen anders ingezameld dan vergelijkbaar afval uit huishoudens.
Daarnaast is er afval dat risico's oplevert voor mensen of voor het milieu:
 • scherpe, met bloed besmette voorwerpen (naalden, lancetjes etc) geven een risico op prikaccidenten. Dit is Specifiek Ziekenhuis Afval.
 • afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Dit is Klein Chemisch Afval.

Wanneer

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen; dagelijks.
Appartementen, huishoudens tenminste wekelijks.

Werkwijze

 • Verzamel het afval zoals in onderstaande tabel aangegeven
 • Verzamel restafval in een afvalemmer, met daarin een plastic zak.

Afvoeren van afval uit huishoudens:

 • Voer afvalzakken dichtgebonden af naar een kliko met deksel.
 • Bied de kliko voor restafval op de afgesproken tijd/plaats aan.
 • Breng de chemobox op de afgesproken tijd/plaats naar de chemokar en laat de box legen.

Afvoeren afval van zorginstellingen (verpleeg-/verzorgingshuizen):

 • Voer afvalzakken dichtgebonden af naar een container/kliko met deksel.
 • Plaats de rolcontainer niet in een ruimte waar schone materialen worden opgeslagen.
 • Zamel gevaarlijk afval/afval met een infectierisico gescheiden in.
 • Verzamel gevaarlijk afval in speciale UN-vaten of UN-containers die door de afvalinzamelaar beschikbaar worden gesteld. Naaldcontainers moeten in een eveneens UN3291 goedgekeurd vat of box worden aangeboden aan de gecontracteerde inzamelaar.
Soort afval Uit huishoudens/ appartementen Uit zorginstelling (verpleeg-/ verzorgingshuis) Aanvulling
Restafval Kliko voor restafval Container voor restafval zorg
Incontinentiemateriaal Kliko voor restafval
Of aparte inzameling (zie informatie over afval van uw gemeente)
Evt. apart inzamelen tbv recycling, anders bij restafval zorg
Gebruikt verband, gips, pleisters Kliko voor restafval Container voor restafval zorg
Katheterzakken (leeg) Kliko voor restafval Container voor restafval zorg
Sputumzakken (leeg) Kliko voor restafval Container voor restafval zorg
Lege spuiten zonder naald Kliko voor restafval Container voor restafval zorg
Alle scherpe voorwerpen, ongeacht herkomst of soort besmetting, die gebruikt zijn bij de cliënt Verzamelen in naaldencontainer
Volle naaldencontainers in chemobox
Naaldcontainers Volle naaldencontainers verzamelen in UN gekeurde vaten
Ongebruikte medicijnen Retour apotheek of in de chemobox Retour apotheek *
Losse / aangebroken medicijnen Retour apotheek of in de chemobox Retour apotheek *
Afval van cliënten behandeld met cytostatica (chemo) Kliko voor restafafval
Scherp afval
Volg het instellings-protocol voor cytostatica
Naaldencontainer
UN3291 vaten goed afsluiten en zo spoedig mogelijk laten ophalen
Papier Gescheiden inzamelen Gescheiden inzamelen
Verpakkingsglas Gescheiden inzamelen Gescheiden inzamelen
Verpakkings plastic
Lege plastic flessen zonder statiegeld, vleesverpakkingen etc
Gescheiden inzamelen Gescheiden inzamelen
KCA/KGA
Batterijen, spaar- en TLlampen medicijnen, tonercartridges etc
(Zie lijst KCA/KGA 2001)
Chemobox Gescheiden inzamelen

* Restmedicatie moet worden verzameld in een medicijnbak/container die niet meer geopend kan worden.

Verantwoordelijkheden

Huishoudelijk assistent:

 • voorkomen van infectierisico's door afval van zorginstellingen dagelijks af te voeren en van huishoudens tenminste wekelijks.

Verzorgenden / verpleegkundigen / specialisten ouderengeneeskunde:

 • voorkomen van infectierisico's door juiste en veilige inzameling van afval met een infectierisico.
  Bijvoorbeeld verzamelen van scherpe, met bloed besmette voorwerpen in een naaldencontainer.

Werkgever:

 • toezien op de juiste uitvoering van afvalinzameling ter preventie van gezondheidsrisico's;
 • afspraken maken met de afvalinzamelaar over afvoeren van afval.

Definities

Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
KCA/KGA (Klein Chemisch Afval/Klein Gevaarlijk afval): Afval waarvan de (chemische) eigenschappen een bedreiging kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu.
Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA): Afval met risico voor de gezondheid. Hieronder vallen scherpe voorwerpen die besmet zijn met bloed (bijv. naalden, lancetten, etc). Dit afval moet verzameld en afgevoerd worden in een naaldencontainer. Het Specifiek Ziekenhuis Afval wordt verwerkt in een speciale verbrandingsinstallatie

Literatuur

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 , bijlage 6, in werking vanaf 5 januari 2015

 

Aanmelden