MRSA: Dagelijkse reiniging van een MRSA-kamer

MRSA: Dagelijkse reiniging van een MRSA-kamer

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Mondneusmasker
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkómen van verspreiding van de MRSA-bacterie.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de MRSA-bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid wordt.

Deze maatregelen beschermen zowel de cliënten als de medewerkers.

Wanneer

Dit protocol is van toepassing bij de reiniging van de kamer van een MRSA-drager of van een cliënt die mogelijk MRSA drager is.

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor de isolatie van een MRSA-drager. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Algemeen

 • Laat de schoonmaakwerkzaamheden bij voorkeur door een vaste medewerker uitvoeren.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (eczeem, psoriasis) worden niet betrokken bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Plan de schoonmaakwerkzaamheden van de kamer van een MRSA-cliënt zoveel als mogelijk als laatste.
 • Draag tijdens de werkzaamheden geen horloge, ringen of andere hand-/armsieraden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Draag bij het schoonmaken van de slaapkamer, badkamer/toilet en opmaken van het bed de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Mondneusmasker
 • Isolatiejas met lange mouwen
 • Handschoenen
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Vervang de isolatiejas na 24 uur en direct bij zichtbare bevuiling of nadat de isolatiejas nat is geworden.
 • Hang de isolatiejas in de kamer op, met de buitenkant naar buiten.

Aankleedprocedure voor betreden van de kamer:

Zie ook MRSA isolatiekaart

 • Trek als volgt de beschermende middelen aan, vóórdat je begint met de schoonmaakwerkzaamheden;
 • Mondneusmasker voordoen
 • Isolatiejas aantrekken
 • Handschoenen aantrekken
 • Dit protocol is ook van toepassing op cliënten in de thuiszorg met (verdenking op) MRSA.
 • In verband met privacy van de client: trek de beschermende kleding binnen (in de hal) aan.

Tijdens schoonmaakwerkzaamheden op de cliëntenkamer:

 • Houd tijdens de schoonmaakwerkzaamheden de kamerdeur gesloten.

Reiniging van de kamer:

Hoe vaak moet je reinigen?
 • dagelijks in verpleeghuizen;
 • tenminste 1x per week in woonzorgcentra, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.
Wat en hoe moet je reinigen?
 • Gebruik aparte schoonmaakmaterialen.
 • De schoonmaakmaterialen blijven op de kamer en worden niet gebruikt op andere kamers of in andere ruimten.
 • Reinig de kamer, douche en toilet.
 • Reinig alle horizontale oppervlakken; dit zijn de vloer, tafels, nachtkastje, vensterbanken, verwarmingsbuizen, radiatoren, plinten, deurrichels, etc.
 • Reinig alle plaatsen waar veel handcontact is, zoals lichtknoppen, deurklinken, kranen, bedbeugels, etc.
 • Gooi disposable schoonmaakmateriaal (bijv. wegwerpdoekjes) na gebruik weg.
 • Verzamel de overige schoonmaakmaterialen in een waszak en laat deze wassen bij minimaal 60 grC.
 • Maak de emmers na gebruik huishoudelijk schoon.

Wasgoed / afval:

 • Verzamel wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • Kleding die door de familie gewassen wordt, wordt verzameld in een plastic zak en afgesloten meegenomen naar huis. Voor de familie gelden geen extra maatregelen.

Serviesgoed:

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Medische / verpleegkundige materialen:

 • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%. Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen.

Omkleedprocedure voor het verlaten van de kamer:

Zie ook MRSA isolatiekaart

 • Trek als volgt de beschermende middelen uit, vóór het verlaten van de kamer;
 • Handschoenen uittrekken en wegwerpen in afvalemmer;
 • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien de jas zichtbaar vuil of nat is.
 • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar buiten geslagen.
 • Mondneusmasker afdoen en wegwerpen in afvalemmer;
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.
 • Relatie met andere protocollen:
 • Controleer regelmatig of dit MRSA-protocol goed nageleefd wordt. De medewerkers vullen bij voorkeur 1x 14 dagen de checklist in: Checklist voor toetsen naleving MRSA-protocol.

Verantwoordelijkheden

Leidinggevende:

 • informeert de medewerkers over de isolatie;
 • zorgt voor adequate personele bezetting;
 • zorgt voor voldoende beschermende middelen.

Huishoudelijk assistenten:

 • volgen de instructies in dit protocol.

Verzorgenden:

 • volgen de instructies over reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen in dit protocol.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica. Gewoonlijk veroorzaakt de MRSA geen probleem. Maar onder speciale omstandigheden kan infectie ontstaan: bij een wond of bij verminderde weerstand. Er zijn nog antibiotica waarmee de arts kan behandelen, maar ze zijn beperkt en er moet daarom met zorg mee worden omgegaan.
Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
NEN-normen: Een standaard waarin alle Nederlandse Normen voor allerlei gebruiksvoorwerpen, maar ook voor processen worden vastgelegd. Voor bijna alles is wel een norm beschikbaar, van gebruikersvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Aanmelden