MRSA maatregelen voor een kapper in een zorginstelling

MRSA maatregelen voor een kapper in een zorginstelling

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Medewerkers kapsalon

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Mondneusmasker
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkómen van verspreiding van de MRSA-bacterie.

Waarom

De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat de MRSA-bacterie via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden.

Deze maatregelen beschermen zowel de cliënten als de medewerkers.

Wanneer

MRSA-isolatie moet worden toegepast bij cliënten die MRSA-drager zijn en naar een kapper in een zorginstelling gaan.
De werkzaamheden van een kapper vallen onder intensief contact.

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor de isolatie van een MRSA-drager. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

Algemeen

 • De verzorgende/verpleegkundige informeert de medewerker van de kapsalon over het MRSA-dragerschap.
 • De kapper verzorgt het haar van de cliënt op de eigen cliëntenkamer.
 • Neem alleen het benodigde kappersgereedschap mee.
 • Neem alleen kappersgereedschap mee dat bestand is tegen desinfectie met chloor of alochol.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (eczeem, psoriasis) mogen niet betrokken worden bij de verzorging van de cliënt met MRSA.
 • Draag tijdens het werk geen horloge, ringen en andere hand-/armsieraden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag bij de verzorging van de cliënt de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Mondneusmasker
 • Isolatiejas met lange mouwen
 • Handschoenen
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Hang de isolatiejas in de kamer op, met de buitenkant naar buiten.

Aankleedprocedure voor betreden van de kamer

 • Trek als volgt de beschermende middelen aan, vóórdat je begint met de werkzaamheden:
 • Mondneusmasker voordoen
 • Isolatiejas aantrekken
 • Handschoenen aantrekken
 • Dit protocol is ook van toepassing op cliënten in de thuiszorg met (verdenking op) MRSA.
 • Houd tijdens de behandeling de kamerdeur gesloten.

Na afloop:

 • Reinig en desinfecteer na afloop de gebruikte materialen (schaar, kam, kapperswasbak etc).
 • Verzamel handdoeken en kapmantel in een waszak.
 • Sluit de waszak en voer deze op de normale wijze af.

Omkleedprocedure voor het verlaten van de kamer

 • Trek als volgt de beschermende middelen uit, vóór het verlaten van de kamer.
 • Handschoenen uittrekken en de afvalemmer gooien.
 • Gooi de isolatiejas weg in afvalemmer indien het schort zichtbaar vuil of nat is.
 • Anders: hang de isolatiejas op, met de buitenkant naar buiten geslagen.
 • Mondneusmasker afdoen en de afvalemmer gooien.
 • Desinfecteer de handen met handendesinfectans.

Opmerkingen
Indien de voorgeschreven isolatiemaatregelen niet uitgevoerd kunnen worden, dan overlegt de behandelend arts met een deskundige infectiepreventie en/of arts-microbioloog om hiervoor een oplossing te zoeken.

Verantwoordelijkheden

Verzorgende / verpleegkundige:

 • Informeren de kapper over het MRSA-dragerschap en te nemen maatregelen.

Kapper:

 •  volgt de instructies in dit protocol.

Werkgever:

 •  biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Cliëntgebonden: Materialen moeten altijd bij één en dezelfde cliënt worden gebruikt.
Intensieve (zorg-)contacten: het directe contact met de cliënt tijdens verpleging, verzorging, hulp bij toiletgang, behandeling of onderzoek van de cliënt. Hierbij is sprake van lichamelijk contact met de cliënt en/of met lichaamsvochten, excreta of niet-intacte huid. Bij intensief contact is er een groot risico op verspreiding van MRSA.
MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica. Gewoonlijk veroorzaakt de MRSA geen probleem. Maar onder speciale omstandigheden kan infectie ontstaan: bij een wond of bij verminderde weerstand. Er zijn nog antibiotica waarmee de arts kan behandelen, maar ze zijn beperkt en er moet daarom met zorg mee worden omgegaan.
Sociale contacten: alle niet-intensief contact, zoals bezoek. Er is geen intensief lichamelijk contact met de cliënt. Onder sociale contacten vallen ook het geven van een hand, een arm om een cliënt slaan. Bij de sociale contacten is het verspreidingsrisico van MRSA gering.

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Aanmelden