Omgaan met gebruikt medisch instrumentarium

Omgaan met gebruikt medisch instrumentarium

Doelgroep

 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Naaldencontainer (voorzien van UN keurmerk)

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Disposable gebruikt medisch instrumentarium op een veilige wijze afvoeren als afval.

En reusable gebruikt medisch instrumentarium (bijvoorbeeld schaar en pincet) op veilige wijze verzenden naar een ziekenhuis of bedrijf voor sterilisatie.

Waarom

De wijze van afvoeren van besmet instrumentarium is afhankelijk van type materiaal; disposable of reusable.
Disposable instrumentarium is:
- voor éénmalig gebruik;
- niet geschikt voor sterilisatie.

Disposable instrumentarium heeft de voorkeur boven reusable instrumentarium. Het is eenvoudig af te voeren in een naaldencontainer (m.u.v. het speculum). Zie daarvoor het protocol : hoe gebruik je de naaldencontainer.

Reusable instrumentarium is;
voor meermalig gebruik, waarbij het instrumentarium na ieder gebruik gereinigd en gesteriliseerd moet worden:
wel geschikt voor sterilisatie.
Reusable instrumentarium moet na gebruik opnieuw worden gesteriliseerd door een sterilisatie-afdeling.

Wanneer

Biedt gebruikt medisch instrumentarium zo spoedig mogelijk aan voor sterilisatie. Hoe langer gewacht wordt, hoe moeilijker vuil te verwijderen is. Achtergebleven vuil belemmert een goede sterilisatie.
Richtlijn:
 • zichtbaar vervuild instrumentarium binnen 24 uur aanbieden;
 • niet-zichtbaar vervuild instrumentarium binnen 48 uur aanbieden.

Werkwijze

Afvoeren disposable besmet instrumentarium:

 • neem een naaldencontainer mee naar de plaats van handelen;
 • voer scherpe materialen die met bloed besmet kunnen zijn, af in een naaldencontainer
 • (zoals pincet, schaar, hechtnaald, hechtdraad met naald, naaldvoerder);
 • voer een gebruikt speculum af als huishoudelijk afval.

Verzenden reusable besmet instrumentarium:

 • Neem een verzendbak mee naar de plaats van handelen.
 • Leg het besmette instrumentarium direct na gebruik in de verzendbak.
 • Vervoer het instrumentarium bij voorkeur droog om corrosie te voorkomen.
 • Maak bij voorkeur het instrumentarium niet schoon, om prikaccidenten te voorkomen.
 • Sluit de verzendbak.
 • Stuur het instrumentarium zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis of bedrijf voor sterilisatie.

Opmerkingen:

 • Laat de sterilisatie van medisch instrumentarium uitvoeren door een Centrale Sterilisatie Afdeling van een ziekenhuis of een sterilisatiebedrijf.
 • De hoge eisen die gesteld worden aan procescontrole en kwaliteitsbeheersing van het sterilisatieproces maken het proces nauwelijks uitvoerbaar (en te kostbaar) in eigen beheer.

Verantwoordelijkheden

Specialist ouderengeneeskunde:

 • voert disposable materialen veilig af in een naaldencontainer,
 • verzamelt resuable instrumentarium in de verzendbak,
 • verzendt (of laat verzenden) het instrumentarium zo spoedig mogelijk naar de Sterilisatie Afdeling.

Werkgever:

 • schaft bij voorkeur disposable steriel instrumentarium aan,
 • biedt naaldencontainers en verzendbakken aan die aan de gestelde normen voldoen,
 • maakt afspraken met een Centrale Sterilisatie van een ziekenhuis of bedrijf voor sterilisatie van instrumentarium.

Huisarts: (in verzorgingshuis en thuiszorg)

 • voert disposable materialen veilig af in een naaldencontainer,
 • is verantwoordelijk voor reiniging en sterilisatie van resuable instrumentarium.

Definities

Corrosie: Aantasting van materialen, in het bijzonder metalen. Een bekend voorbeeld is roestend ijzer, waarbij het ijzer door zuurstof en water wordt aangetast.
Disposable: Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden.
Reusable: Materialen die opnieuw gebruikt mogen worden. Gebruikte materialen moeten voor hergebruik altijd worden gereinigd. Afhankelijk van de toepassing moeten de materialen ook gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd.
Speculum: eendenbek

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

Aanmelden