Reinigen van ruimten, vloeren en meubilair

Reinigen van ruimten, vloeren en meubilair

Doelgroep

 • Huishoudelijk assistenten

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Reinigingsmiddel (standaard schoonmaakmiddel)
 • Microvezeldoek
 • Stofbindende doeken en moppen
 • Waarschuwingsbord "Natte vloer"
 • Zuur reinigingsmiddel

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het verwijderen van vuil om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen vermeerderen en worden verspreid.

Waarom

In vuil krijgen micro-organismen de kans om zich te vermenigvuldigen.

In de meeste situaties is reinigen voldoende om vuil en micro-organismen te verwijderen.

Desinfectie is nodig wanneer bloed gespat is op de vloer of op meubilair. Dan is alleen reiniging niet voldoende. Zie hiervoor het protocol Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen nodig?

Wanneer

In dit protocol is aangegeven:

 • de uitvoering van de reiniging;
 • hoe vaak ruimten en meubilair gereinigd moeten worden.

Werkwijze

Algemeen

 • Volg de reinigingsinstructies zoals afgesproken binnen de instelling en gebruik de aanwezige reinigingsmiddelen.
 • Draag handschoenen bij contact met lichaamsvloeistoffen.
 • Reinig bij voorkeur “droog” met bijvoorbeeld stofbindende doeken en vloerwissers. Bij droge systemen wordt weinig of geen vocht gebruikt.
 • Gebruik zoveel mogelijk wegwerpmaterialen.
 • Gebruik per ruimte of appartement een schone sopdoek en schoon sop.
 • Maak onderscheid tussen reiniging van meubilair en sanitair.
 • Was sopdoeken, moppen en microvezeldoekjes na gebruik machinaal met een totaal wasmiddel bij tenminste 60°C. Hierdoor wordt ophoping van stof en vuil en uitgroei van micro-organismen zoveel mogelijk voorkomen.
 • Droog de materialen daarna in een wasdroger.

Droog reinigen (stofwissen, afstoffen, stofzuigen)

 • Houdt de ruimten stofvrij door droog te reinigen
 • Wis gladde vloeren met een stofwisser met een disposable stofbindende doek.
 • Verwijder vlekken door er reinigingsmiddel op te sprayen en daarmee het vuil te verwijderen.
 • Stofzuig tapijt en andere zachte vloerbedekking, zodat ook diepliggend vuil wordt verwijderd.
 • Neem stof af van meubilair met een stofbindende doek.

Nat reinigen van vloeren

 • Wis het oppervlak voordat het nat gereinigd wordt.
 • Gebruik voor vloeren een twee-emmersysteem, voor een scheiding tussen schoon water (met reinigingsmiddel) en vuil water (spoelemmer)
 • Hang de pers voor uitpersen van de vuile mop boven de emmer met spoelwater
 • Let op: de vloer blijf nat en is korte tijd erg glad.
 • Plaats een waarschuwingsbord “natte vloer”.
 • Gebruik bij grote oppervlakken bij voorkeur een schrob/zuigmachine.

Nat reinigen van meubilair

 • Gebruik een sopdoek met reinigingsmiddel.
 • Vervang het sopwater bij zichtbare vervuiling.
 • Voordeel van een microvezeldoek; er is geen reinigingsmiddel of sopwater nodig.

Reinigen met microvezeldoekjes

 • Gebruik de microvezeldoekjes altijd zonder reinigingsmiddelen.
 • Maak de doekjes alleen klamvochtig onder de kraan.
 • Spoel de microvezeldoekjes tussentijds niet uit. Het vuil hecht zich aan de microvezeldoekjes en is alleen te verwijderen door een machinaal wasproces.
 • Was microvezeldoekjes na gebruik machinaal met een totaal wasmiddel bij tenminste 60°C. Gebruik geen wasverzachter.
 • Droog de doekjes en bewaar deze tot gebruik droog.

Reiniging van sanitair

 • “Schoon” sanitair = wastafels, tegels.
 • “Vuil” sanitair = binnenzijde toiletpot, toiletbril, ruimte en tegels naast/achter de toiletpot.
 • Gebruik aparte emmers en doeken voor “schoon” en “vuil” sanitair.
 • Gebruik een alkalisch reinigingsmiddelvoor dagelijkse reiniging.
 • Gebruik een zuur (ontkalkings)middel voor verwijderen van kalkaanslag.

Hoe vaak moeten ruimten en meubilair gereinigd worden?

Ruimte / meubilair Frequentie van reinigen
Bad na ieder gebruik huishoudelijk reinigen, met heet water naspoelen en drogen.

bij cliënt met open wonden; na gebruik huishoudelijk reinigen en daarna desinfecteren. Zie het protocol Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen nodig?

Bedden, rolstoelen, loophulpmiddelen Zie protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen
Behandelruimten, gemeenschappelijke ruimten dagelijks de vloer droog wissen (bij gebruik van de ruimte).

afval afvoeren, na gebruik van de ruimte.

Kasten 1x per 3 maanden nat huishoudelijk reinigen en daarna drogen
Ruimten waar dagelijks cliënten verblijven dagelijks vloeren droog wissen.

bij vlekken; vochtig afnemen of bijsprayen van vloeren. Dit is afhankelijk van de mate van zichtbare vervuiling.

dagelijks afval afvoeren

Sanitaire ruimten 2x per dag het toilet reinigen.

dagelijks de vloer nat reinigen.

dagelijks afval afvoeren.

toiletbril desinfecteren bij zichtbare verontreiniging met bloed . Zie het protocol Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen nodig?

Stoelen 2x per week stoffen.

direct nat reinigen bij zichtbare verontreiniging met lichaamsvloeistoffen

Tafels dagelijks nat reinigen en direct bij zichtbare verontreiniging.

let ook op onderzijde van het tafelblad (met name daar waar cliënten de tafelrand vastpakken om de tafel naar zich toe te trekken).

Vloeren dagelijks de vloer droog wissen (bij gebruik van de ruimte).

sanitaire ruimte: dagelijks de vloer nat reinigen

Appartementen in het woonzorgcentrum of verzorgingshuis

 • De appartementen zijn strikt persoonlijke ruimtes, waarvan de reinigingsfrequentie wordt bepaald in overleg met de cliënt. Geadviseerd wordt om tenminste:
 • dagelijks het sanitair en de keuken te reinigen;
 • wekelijks het meubilair af te stoffen;
 • wekelijks de vloeren te stofzuigen of te wissen.

Thuiszorg

 • Dit protocol is te gebruiken als richtlijn in de thuiszorg. Geadviseerd wordt om;
 • wekelijks het sanitair en keuken nat te reinigen;
 • wekelijks het meubilair te stoffen en de vloeren te stofzuigen.

Verantwoordelijkheden

Huishoudelijk assistent:

 • voert reiniging uit in de benodigde situaties;
 • plaatst een waarschuwingsbord als vloeren nat zijnwaarschuwingsbord).

Werkgever:

 • biedt de benodigde materialen aan;
 • zorgt voor mogelijkheid tot veilige opslag van reinigingsmiddelen.

Definities

Alkalisch: Alkalische reinigingsmiddelen (zoals zeep, soda en ammonia) hebben een ontvettende werking. Een alkalisch reinigingsmiddelis een tegenhanger van een zuur reinigingsmiddel.
Desinfecteren: Het verminderen of doden van micro-organismen op of in materialen, op oppervlakken en op handen.
Disposable: Materialen die na eenmalig gebruik weggegooid worden.
Lichaamsvoeistoffen: Bloed, ontlasting, urine, wondvocht, pus, sputum, braaksel etc.
Micro-organismen: Microscopisch kleine levensvormen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten
Reinigen: (of schoonmaken) Het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven en vermeerderen en worden verspreid.
Totaal wasmiddel: Een bleekmiddel bevattend wasmiddel (in poedervorm).

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Landelijke Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

Aanmelden