Screening van nieuwe cliënten op MRSA en BRMO

Screening van nieuwe cliënten op MRSA en BRMO

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Behandelend arts
 • Huisarts
 • Medewerkers die verantwoordelijke zijn voor intake gesprek

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • MRSA kweekset
 • BRMO kweekset

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het voorkomen van introductie en verspreiding van MRSA of BRMO via een nieuwe cliënt met mogelijk risico op dragerschap van MRSA of BRMO.

Waarom

Het is lastig om een uitbraak van een MRSA of BRMO terug te dringen als deze eenmaal is aangetroffen.
MRSA en BRMO’s worden vaak in buitenlandse zorginstellingen aangetroffen, maar ook in een Nederlandse zorginstelling kan sprake zijn van een MRSA of BRMO-probleem.
Bij nieuwe cliënten met risico op MRSA of BRMO-dragerschap moeten extra hygiënemaatregelen worden genomen. Ook moet laboratoriumonderzoek worden gestart. Als het laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat de cliënt geen drager is van MRSA of BRMO, kunnen de maatregelen worden gestopt.

Wanneer

Bij elke nieuwe cliënt stelt de medewerker, verantwoordelijk voor het intakegesprek, de vragen voor een risico-inventarisatie.

Werkwijze

Loop tijdens het intakegesprek met cliënt en/of familie de vragenlijst door.

Vragen aan de cliënt en/ of familie:

1. Is bij u ooit een resistente bacterie aangetoond?
2. Bent u in een buitenlandse zorginstelling opgenomen of behandeld?
 • Zo nee, ga door naar vraag 3.
 • Zo ja, de opname was langer dan 24 uur en minder dan 2 maanden geleden én ;
  • bent u daar geopereerd?
  • hebt u een drain, een katheter of een buisje in de luchtpijp gekregen?
  • had u huidklachten zoals eczeem, wondjes, abcessen, puisten?
 • Zo ja, en de opname was langer dan 2 maanden geleden, én:
  • had u een van de volgende klachten die u nog steeds hebt?
   - een luchtweginfectie, een urineweginfectie, of huidklachten zoals eczeem, wondjes, abcessen, puisten?
 • Bent u dialysepatiënt en bent u ooit in het buitenland gedialyseerd?

3. Heeft u korter dan 2 maanden geleden tijd contact gehad met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?

Vraag aan de aanbiedende Nederlandse zorginstelling:

4. Is er sprake van een probleem met resistente bacteriën die nog niet onder controle is?

Vervolg:

Zijn alle vragen met "nee" beantwoord?
 • Er is geen laboratoriumonderzoek op MRSA en/of BRMO nodig.
 • Er zijn geen aanvullende hygiënemaatregelen nodig.

Is één of meerdere vragen met "ja" beantwoord?

 • Neem contact op met de deskundige infectiepreventie voor advies over extra hygiënemaatregelen en laboratoriumonderzoek.
 • Bij vraag 2 is risico op dragerschap van MRSA en/of BRMO
 • Bij vraag 3 is alleen sprake van risico op MRSA-dragerschap.
 • Bij vraag 1 en 4 is laboratoriumonderzoek geïndiceerd, afgestemd op het aanwezige micro-organisme.

Bied de cliënt een van onderstaande informatiefolders aan over het onderzoek:

Gerelateerde protocollen:

De werkwijze voor het afnemen van de testen is beschreven in de protocollen:
Testen op ESBL (BRMO)
Testen op MRSA

 

Verantwoordelijkheden

Medewerker verantwoordelijk voor intakegesprek:

 • Neemt met cliënt en/of familie de vragenlijst door.
 • Neemt contact op met de aanbiedende zorginstelling.
 • Neemt indien nodig contact op met de deskundige infectiepreventie.

Deskundige infectiepreventie:

 • Adviseert over extra hygiënemaatregelen.
 • Adviseert over laboratoriumonderzoek.

Definities

BRMO: Bijzonder Resistent Micro-organismen. Dit zijn (ziekmakende) micro-organismen die ongevoelig zijn voor de eerste keus antibiotica of tegen een combinatie van antibiotica. Zonder aanvullende maatregelen kunnen deze BRMOs tot verspreiding leiden.

MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica. Gewoonlijk veroorzaakt de MRSA geen probleem. Maar onder speciale omstandigheden kan infectie ontstaan: bij een wond of bij verminderde weerstand. Er zijn nog antibiotica waarmee de arts kan behandelen, maar ze zijn beperkt en er moet daarom met zorg mee worden omgegaan.

Aanmelden