Testen op MRSA

Testen op MRSA

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Handschoenen
 • Mondneusmasker
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Alcohol 70%
 • MRSA kweekset

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het op juiste wijze afnemen van kweken om te controleren of de MRSA-bacterie aanwezig is.

Waarom

MRSA-kweken worden afgenomen bij mensen met risico op MRSA-dragerschap, om vast te stellen of hij/zij MRSA-drager is.

Bij mensen die een behandeling hebben ondergaan om de MRSA kwijt te raken, worden controlekweken op MRSA afgenomen, om te controleren of de behandeling gelukt is.

Wanneer

De behandelend arts bepaalt, zo nodig in overleg met een arts-microbioloog of deskundige infectiepreventie, wanneer getest moet worden op MRSA.

Werkwijze

Algemeen:

In onderstaande tabel is aangegeven welke kweken standaard afgenomen moeten worden. Daarnaast kunnen in bepaalde situaties aanvullende kweken nodig zijn:

Standaard Aanvullende kweken (indien van toepassing)
neus
keel
perineum
huidkweek; eczeem, psoriasis, decubitis, wonden
sputum, indien cliënt sputum opgeeft
urinekweek, indien de cliënt een blaaskatheter heeft
insteekopening van lijnen (bijv. infuus, drain)

Let op:
Indien er naast de MRSA-screening een kweek moet worden afgenomen voor diagnostisch onderzoek, neem dan één kweek af voor MRSA-screening en een tweede kweek voor diagnostisch (algemeen bacteriologisch) onderzoek. Vermeld dit duidelijk op het buisje van de wattenstokken en het aanvraagformulier.

Invullen aanvraagformulier

 • Vul de cliëntengegevens zo volledig mogelijk in: naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres.
 • Vul de gegevens van de aanvragend arts in.
 • Vul afnamedatum in en kruis aan welke kweek (kweken) worden afgenomen.
 • Geef aan dat het om MRSA-screening gaat.
 • Vermeld of het MRSA-kweken van een cliënt of medewerker betreffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag bij het afnemen van de MRSA-kweken de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Mondneusmasker
 • Isolatiejas met lange mouwen
 • Handschoenen
 • NB. Deze beschermingsmiddelen zijn niet nodig indien het controlekweken betreffen nadat het MRSA-protocol is gestopt. Vraag bij twijfel na bij een deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
 • Desinfecteer na afloop de handen.

Werkwijze afnemen van materiaal voor kweek op MRSA

Zie voorbeelden afname technieken laboratorium microbiologie Twente/Achterhoek

Neuskweek:

 • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
 • Neem de steriele wattenstok uit de koker.
 • Draai 5 maal de wattenstok door het voorste behaarde deel van het ene neusgat
 • Herhaal de procedure met dezelfde wattenstok in het andere neusgat
 • Steek de wattenstok terug in de steriele koker
 • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats

Keelkweek:

 • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
 • Neem de steriele wattenstok uit de koker.
 • De tong neer houden (met een spatel) en de tonsilbogen afstrijken.
 • Steek de wattenstok terug in de steriele koker.
 • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.

Perineumkweek:

 • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
 • Neem de steriele wattenstok uit de koker.
 • Haal de wattenstok stevig over het perineum (gebied tussen anus en vagina/scrotum).
 • Steek de wattenstok terug in de steriele koker.
 • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.

Huidkweek of wondkweek (eczeem, psoriasis, wonden):

 • Volg de instructies van de afnameset: hierin staat vermeld of de wattenstok voor gebruik natgemaakt moet worden of droog gebruikt moet worden.
 • Neem de steriele wattenstok uit de koker
 • Haal de wattenstok stevig door de wond of het huiddefect.
 • Steek de wattenstok terug in de steriele koker.
 • Schrijf op de koker altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.

Urinekweek:

 • Volg de instructies van de afnameset.
 • Vang een portie midstream urine op, direct in het afnamepotje of in een steriel bekkentje.
 • Schrijf op de container altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.

Sputumkweek:

 • Vang het sputum direct in de daarvoor bestemde container op.
 • Indien geen sputum opgegeven wordt, is het niet zinvol speeksel of uit neus en keel loskomend materiaal te laten onderzoeken. Neem contact op met deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
 • Schrijf op de container altijd: naam, geboortedatum, geslacht en kweekplaats.

Bewaren / inzenden van kweken

 • Volg de instructies van de afnameset
 • Verstuur de kweken zo spoedig mogelijk naar het laboratorium.

Verantwoordelijkheden

Behandelend arts (specialist ouderengeneeskunde, huisarts, bedrijfsarts):

 • maakt afspraken met arts-microbioloog over vervolgkweken bij de cliënt;
 • neemt kweken af, of geeft opdracht tot afnemen van kweken.

Verzorgenden / verpleegkundigen:

 • volgen de instructies in dit protocol.

Definities

Diagnostisch onderzoek: Onderzoek om een diagnose te stelen. Bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek op lichaamsmateriaal van een cliënt, om ziekteverwekkende bacteriën op te sporen.
MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een Staphylococcus aureus bacterie die ongevoelig is voor een aantal antibiotica. Gewoonlijk veroorzaakt de MRSA geen probleem. Maar onder speciale omstandigheden kan infectie ontstaan: bij een wond of bij verminderde weerstand. Er zijn nog antibiotica waarmee de arts kan behandelen, maar ze zijn beperkt en er moet daarom met zorg mee worden omgegaan.
Perineum: De huid tussen de anus en de geslachtsdelen (vagina of scrotum).

Literatuur

Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie:

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB):

Euregio MRSA-net Twente/Münsterland:

Aanmelden