Wat moet ik doen bij een prik (snij- of spat-) accident

Wat moet ik doen bij een prik (snij- of spat-) accident

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Paramedisch personeel
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Alcohol 70%

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Het nemen van de juiste stappen bij een prikaccident of ander accidenteel bloedcontact. Het voorkomen van overdracht van virussen en de gevolgen daarvan.

Waarom

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander.

Wanneer

Bij contact met bloed van een andere persoon, door:

 • prikken aan een gebruikte naald, of;
 • snijden aan lancetten en andere scherpe voorwerpen, of;
 • bloedende bijtwonden, of;
 • spatten van bloed op slijmvliezen.

Werkwijze

“Eerste actie”

Heb je je geprikt aan een naald?

 • Laat de prik- of snijwond goed doorbloeden (indien mogelijk).
 • Spoel/was het wondje met lauwwarm water of fysiologisch zout.
 • Desinfecteer de prik- of snijwond met handendesinfectans of met alcohol 70%.

Bij bloed op slijmvliezen (oog, mond):

 • Spoel de slijmvliezen met warm water of fysiologisch zout (niet doorslikken).
 • Gebruik nooit desinfectans op oogslijmvliezen.
Melden
 • Meld het prik- of snijaccident volgens de afspraken in de organisatie in verband met mogelijke verdere acties.
 • Bij een bloedende bijtwond: zo spoedig mogelijk melden bij de huisarts.

Verantwoordelijkheden

Medewerkers afdeling / locatie:

 • voeren de handelingen uit zoals beschreven bij “eerste actie”
 • melden het prikaccident volgens de procedure van de instelling.

Werkgever:

 • beschikt over een procedure voor afhandeling van prikaccidenten.

Definities

Prikaccident: Bij een prik- of snij accident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of lancet, in het lichaam van een ander. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) worden overgedragen.

Literatuur

LCI

Richtlijn prikaccidenten (2019)

Arboportaal, Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Aanmelden