Zelfverwaarlozing, vervuilde cliënt – hygiënemaatregelen

Zelfverwaarlozing, vervuilde cliënt – hygiënemaatregelen

Doelgroep

 • Verpleegkundigen / verzorgenden
 • Huishoudelijk assistenten
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Behandelend arts

Locatie

 • Verpleeghuis
 • Verzorgingshuizen
 • Woonzorgcentra
 • Kleinschalige woonvormen
 • Thuiszorg

Benodigde Materialen

 • Handendesinfectans (wanddispenser of pompje)
 • Vloeibare zeep en papieren handdoekjes
 • Handschoenen
 • Beschermende kleding; plastic halterschort
 • Beschermende kleding; vochtwerend isolatieschort met lange mouw
 • Plastic (vuilnis)zakken
 • Naaldencontainer
 • Waskar met voetpedaal
 • Wasmand

Zie protocol Benodigde Materialen

Doel

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten naar medecliënten en medewerkers. Alert zijn op parasitaire infecties zoals hoofdluis en scabiës.

Waarom

Vervuilde cliënten hebben zichzelf lichamelijk slecht verzorgd. Door de slechte verzorging kunnen zij geïnfecteerde wonden, of besmettelijke ziekten (hoofdluis, scabiës) hebben.

Wanneer

1. Ter bescherming van de medewerker:

Extra hygiënemaatregelen zijn nodig bij:

 • alle verzorgende handelingen rondom een vervuilde cliënt
 • bij het werken met (vuil) wasgoed en het schoonmaken van slaapkamer, badkamer, toilet

2. Ter bescherming van medebewoners:

 • De maatregelen moeten direct genomen worden bij opname van een ernstig vervuilde cliënt in verpleeg- of verzorgingshuis.
 • Neem de maatregelen voordat de cliënt in contact komt met andere bewoners op de afdeling.

Werkwijze

In dit protocol worden specifieke hygiënemaatregelen genoemd voor contactisolatie. Deze specifieke maatregelen zijn een aanvulling op de standaard maatregelen die altijd genomen moeten worden.

1. Maatregelen ter bescherming van de medewerker

 • Draag handschoenen en een vochtwerend schort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt.
 • Bij verdenking op scabiës: draag een vochtwerende isolatiejas met lange mouwen.
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
 • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.
 • Volg de algemene instructies, zoals hieronder beschreven.

2. Maatregelen ter bescherming van medebewoners

Cliëntenkamer (bij opname en verpleeghuis of verzorgingshuis)

 • De cliënt wordt opgenomen op een 1-persoonskamer met eigen sanitair.
 • Indien eigen sanitair niet mogelijk is: reinig het sanitair na gebruik door de cliënt.
 • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt in het vervolgtraject of de cliënt opgenomen kan worden op een meerpersoonskamer.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag handschoenen en een vochtwerend schort bij de lichamelijke verzorging van de cliënt.
 • Bij verdenking op scabiës: draag een vochtwerende isolatiejas met lange mouwen.
 • Draag de beschermende middelen cliëntgebonden.
 • Gebruik het schort eenmalig en gooi het weg na gebruik.
 • Bij (halter-)schorten is niet duidelijk wat binnen en buitenzijde is.

Lichamelijke verzorging / maatregelen bij opname

 • De behandelend arts controleert de cliënt op hoofdluis en scabiës.
 • Bij verdenking hoofdluis: volg het protocol  Maatregelen bij Hoofdluis.
 • Bij verdenking op scabiës: volg het protocol Scabiës.
 • Indien er geen verdenking op hoofdluis of scabiës is, volg dan dit protocol
 • Geef de cliënt een badbehandeling, ga niet rigoureus boenen.
 • Motivatie:Het rigoureus “schoonboenen” van een bewoner kan gevolgen hebben voor de gezondheid of zelfs tot de dood leiden. Het eigen immuunsysteem is vaak al door verwaarloosde aandoeningen verzwakt en de aanwezige specifieke afweer, die door de jarenlange vervuiling is ontstaan op de huid door de aanwezige bacteriën (= transiënte flora), wordt door het “schoonboenen” verwijderd. Daarom moet “gedoseerd” te werk worden gegaan.Bron: LCHV

Wasgoed / afval

 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hierboven beschreven.
 • Verzamel vervuild wasgoed in een waszak en afval in een vuilniszak.
 • Sluit de zak en voer de zak daarna op de normale wijze af.
 • (in geval van hoofdluis of scabiës gelden extra maatregelen)
 • Neem waszakken of afvalzakken niet mee naar andere cliëntenkamers.
 • Er is geen reden om gekleurde of gelabelde waszakken te gebruiken.
 • (in geval van hoofdluis of scabiës gelden extra maatregelen)
 • Trek de handschoenen en schort uit en gooi deze weg.
 • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.

Serviesgoed

 • Voor serviesgoed gelden geen extra maatregelen.
 • Er is geen reden om disposable serviesgoed te gebruiken.

Reiniging van de kamer

 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hierboven beschreven.
 • Maak de kamer schoon volgens de standaard afspraken.
 • Plan de kamer zoveel mogelijk als laatste.
 • Gebruik schoonmaakmaterialen die daarna niet gebruikt worden in andere ruimten.
 • Was de gebruikte schoonmaakmaterialen bij minimaal 60 grC of gooi disposable schoonmaakmaterialen weg.
 • Maak gebruikte emmers huishoudelijk schoon.
 • Trek de handschoenen en schort uit en gooi deze weg.
 • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.

Verpleegmaterialen

 • Bijv. stethoscoop, oorthermometer, waskommen, po, urinaal.
 • Maak de materialen huishoudelijk schoon en desinfecteer de materialen die in direct contact zijn geweest met de cliënt.
 • Desinfecteer de stethoscoop en oorthermometer met alcohol 70%.
 • Bevochtig de verpleegmaterialen met alcohol en laat het aan de lucht drogen.
 • Desinfecteer waskommen, po en urinaal in een pospoeler of handmatig, zie het protocol Reinigen en desinfecteren van verpleegmaterialen.

Na afloop van de werkzaamheden

 • Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in een afvalemmer.
 • Trek het schort uit en gooi het schort weg in afvalemmer.
 • Desinfecteer de handen en onderarmen met handendesinfectans.

Deelname aan sociale activiteiten (bij opname)

 • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de cliënt mag deelnemen aan sociale activiteiten.

Paramedici

 • Paramedici die bij opname intensief contact hebben (lichamelijke verzorging/onderzoek) met de cliënt, nemen dezelfde maatregelen als verzorgenden, zoals hierboven beschreven. Criterium: indien een cliënt zich (deels) moet ontkleden dan geldt dit als intensief contact.
 • Paramedici die geen intensief contact hebben met de cliënt, hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
 • Paramedici die op de cliëntenkamer zijn geweest, moeten de handen desinfecteren voordat zij weggaan.

Verantwoordelijkheden

Specialist ouderengeneeskunde / behandelend arts:

 • controleert de cliënt op hoofdluis en scabiës:
 • coördineert de medische gang van zaken rondom opname en behandeling;

In geval van opname:

 • bepaalt het vervolgtraject;
 • stelt zo nodig isolatie in en informeert de cliënt over de maatregelen.

Verzorgenden / verpleegkundigen / huishoudelijk assistenten:

 • volgen de instructies in dit protocol;
 • nemen contact op met specialist ouderengeneeskunde voor vervolgtraject.

Werkgever:

 • biedt benodigde materialen aan die aan de gestelde normen voldoen.

Definities

Scabiës: (schruft) is een jeukende aandoening, veroorzaakt door een mijt. Scabiës is een zeer besmettelijke aandoening.

Literatuur

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV):

Aanmelden